Geen personeel meer

Misschien heeft u tijdelijk of definitief geen werknemers meer in dienst. Wat moet u dan regelen?

Neem contact met ons op
Het is belangrijk dat u over alle tijdvakken vanaf de indienstdatum een volledige pensioenaangifte aanlevert. In de laatste Pensioenaangifte meldt u uw werknemer(s) uit dienst. Wij brengen de pensioenpremie bij u in rekening tot aan de uitdienstdatum en registreren de pensioenopbouw van uw werknemer(s).

U blijft wel aangesloten bij het pensioenfonds zolang u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.

Neemt u later weer personeel in dienst?
Door het aanleveren van de loongegevens meldt u uw werknemers weer aan.