Nieuwe functie: Sasja Keijmel start als Hoofd Actuariaat

Sasja Keijmel (49) is sinds 1 augustus in dienst van Pensioenfonds Detailhandel. Hij is daar Hoofd Actuariaat en met deze nieuwe functie heeft het Pensioenfonds Detailhandel nu actuariële expertise in huis. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden worden pensioen- en actuariële zaken en het pensioencontract in het kader van de stelselherziening.

Loopbaan
Keijmel is afkomstig van Mercer Nederland B.V. waar hij de afgelopen 19 jaar adviserend actuaris was van diverse ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen.
Vanaf 2012 adviseerde Keijmel ook Pensioenfonds Detailhandel. Hij was tevens waarmerkend actuaris. Daarvoor heeft hij 6 jaar voor Heijnis en Koelman gewerkt, een rechtsvoorganger van Aon.