Anw-pensioen

Als een werknemer overlijdt, kan zijn of haar partner in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de overheid. Omdat deze  Anw-uitkering maar in een beperkt aantal gevallen wordt uitgekeerd, kent de pensioenregeling een  Anw-pensioen.

Wanneer Anw-pensioen
Als de werknemer overlijdt, heeft de partner recht op Anw-pensioen als hij of zij:

  • in of na 1950 is geboren; én
  • niet voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is; én
  • niet één of meer kinderen onder de 18 jaar te verzorgen heeft.

Hoogte Anw-pensioen
Als een werknemer fulltime in de detailhandel werkte, bedraagt het Anw-pensioen maximaal € 8.016,- bruto per jaar (bedrag 2020). Werkte een werknemer in deeltijd, dan wordt het bedrag evenredig verlaagd.

Ingangsdatum Anw-pensioen
Het Anw-pensioen gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden. Overlijdt de werknemer bijvoorbeeld op 16 april, dan gaat het Anw-pensioen in op 1 mei. Het Anw-pensioen kan ook ingaan op de eerste dag van de maand waarin het jongste kind 18 jaar wordt, of dat er geen ongehuwd kind onder de 18 jaar meer behoort tot de huishouding van de partner.

Einde Anw-pensioen
De duur van het Anw-pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de partner op de ingangsdatum van het Anw-pensioen. Het Anw-pensioen loopt maximaal tot de dag dat de nabestaande in aanmerking komt voor een AOW uitkering, maar uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de nabestaande de 67-jarige leeftijd bereik.

Leeftijd partner bij Anw-pensioen Duur Anw-pensioen
Jonger dan 30 jaar 1 jaar
Van 30 t/m 34 jaar 2 jaar
Van 35 t/m 39 jaar 3 jaar
Van 40 t/m 44 jaar 4 jaar
Van 45 t/m 49 jaar 5 jaar
50 jaar en ouder Tot de maand waarin het AOW-pensioen ingaat of tot dag dat de nabestaande in aanmerking komt voor een AOW uitkering, maar uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de nabestaande de 67-jarige leeftijd bereikt.
2020-03-11T14:12:26+01:0009 juli 2018|