Arbeidsongeschikt geworden?

Arbeidsongeschikt geworden?

 

Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor je pensioenopbouw? Dan word je pensioenopbouw onder voorwaarden voortgezet door Pensioenfonds Detailhandel op basis van het salaris dat je verdiende voor je ziek werd. Zowel de opbouw van het ouderdomspensioen als het partnerpensioen gaan ook gewoon door, totdat je weer aan het werk gaat of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Hoe zit het in de eerste twee jaar van je ziekmelding? Tijdens de eerste twee jaar van jouw ziekte betaalt de werkgever loon door. Dit kan het volledige salaris zijn of een deel daarvan. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede ziektejaar 70%. Feitelijk wordt je salaris in het tweede jaar verlaagd. Deze salarisverlaging heeft directe gevolgen voor de opbouw van je pensioen. Minder salaris = minder pensioenopbouw = minder pensioenuitkering bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Wat betekent het als je na twee jaar nog steeds ziek bent? Dan gaat je pensioenopbouw weer verder op basis van je laatstverdiende salaris.  

Recht op pensioen? Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heb je recht op een (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. Dat betekent dat je voor een bepaald percentage pensioen opbouwt, zonder dat je daar premie voor betaalt. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid.

Let op! Ben je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard door het UWV en heb je nog geen bericht gehad van Pensioenfonds Detailhandel over premievrije voortzetting? Neem dan contact op met de Pensioendesk 0800 - 1972. 

Hoe zit het als je een WIA-uitkering ontvangt?  Dan heb je recht op een (gedeeltelijk) premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. 

Wat moet je doen voor je pensioen zodra je arbeidsongeschikt raakt? Het is belangrijk dat je de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid voor je pensioenopbouw in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Hieronder zie je hoe de mate van arbeidsongeschiktheid invloed heeft op het percentage van de premievrije voortzetting. 

Mate van  arbeids- ongeschiktheid Mate van arbeids- ongeschiktheid Percentage premievrije voortzetting
WAO WIA  
0% - 25% 0% - 35% 0%
25% - 45% 35% - 45% 25%
45% - 65% 45% - 65% 50%
65% - 100% 65% - 100% 100%

VRAGEN? Neem contact op met de Pensioendesk: 0800 - 1972 deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl