Bedrijfsbeëindiging

Bij bedrijfsbeëindiging informeert u alle partijen waarmee u werkt over de wijziging. U schrijft zich uit bij de Kamer van Koophandel en maakt met de Belastingdienst een eindafrekening op.

Wat moet u regelen?
Bent u gestopt met uw bedrijf, dan meldt u alle werknemers uit dienst via de laatste pensioenaangifte. Het is belangrijk dat u over alle tijdvakken vanaf de indienstdatum een volledige pensioenaangifte heeft aangeleverd. Wij zorgen ervoor dat u over alle tijdvakken een juiste nota ontvangt.

De aansluiting bij ons pensioenfonds wordt beëindigd nadat uw bedrijf is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Is uw bedrijf nog niet uitgeschreven, maar zijn uw werknemers al wel uit dienst? Dan sturen wij u per post een ‘Verklaring geen personeel’. Deze moet u invullen en naar ons terugsturen. Zodra wij deze ingevulde verklaring hebben ontvangen, hoeft u geen pensioenaangiftes meer aan te leveren. Wij brengen de pensioenpremie bij u in rekening tot aan de uitdienstdatum en registreren de pensioenopbouw van uw werknemer(s).

En uw werknemers?
Werknemers die binnen de branche blijven werken, blijven pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds. Dit gebeurt dan op basis van hun nieuwe dienstverband en nieuwe loon. Een werknemer die nog geen nieuwe baan heeft, kan het pensioen zelf vrijwillig voortzetten. Uw werknemer moet dat binnen drie maanden na het beëindigen van het dienstverband bij ons aanvragen. In alle andere gevallen blijft het opgebouwde pensioen tot de pensioendatum bij Pensioenfonds Detailhandel staan. Bij een nieuw dienstverband buiten de branche kan een werknemer voor waardeoverdracht kiezen.