Behartigen Pensioenbelangen

Wanneer u met pensioen gaat in de detailhandel, zijn er meerdere partijen die uw (pensioen)belangen behartigen. Onder meer deze partijen:

FNV Senioren
FNV Senioren is binnen de vakbond de afdeling waarin belangen worden behartigd voor gepensioneerde leden op het gebied van inkomen, maatschappelijke participatie, zorg en wonen. FNV doet dit vanuit een brede maatschappelijke context. Elk onderwerp en elk standpunt wordt vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Zo worden ook de belangen van jongeren en werkenden meegenomen in de belangenbehartiging. De FNV zet zich in voor zowel werkenden als gepensioneerden. Solidariteit tussen de generaties staat daarbij voorop.

FNV in het kort: FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is ontstaan in 1982 na een fusie tussen het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en het Nederlands Katholiek Vakverbond. FNV is verreweg de grootste Nederlandse vakbond.
www.fnv.nl

CNV Senioren
CNV Senioren komt op voor belangen van gepensioneerden. Ze geven advies, voorlichting en juridische bijstand over algemene zaken. Er worden diverse bijeenkomsten georganiseerd, waarin bijvoorbeeld nieuwe belastingmaatregelen worden besproken. Ook kunnen leden zich opgeven voor cursussen waarin advies wordt gegeven hoe je moet omgaan met een klein huishoudbudget. De leden van de vakgroep Senioren kunnen onderling communiceren via een bulletin. Hierin wordt informatie uitgewisseld, kunnen vragen worden gesteld en mededelingen worden gedaan. Het bulletin wordt via e-mail verzonden.

CNV in het kort: Het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) is opgericht in 1909. Het CNV is een vakvereniging voor mensen die werken in de dienstverlenende sector en die een modaal inkomen hebben.
www.cnvsenioren.nl

VGD
De Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel (VGD) behartigt de belangen van degenen die een pensioen of uitkering ontvangen van een Nederlands pensioenfonds, gerelateerd aan de detailhandel. De VGD werkt samen met de Koepel Nederlandse Verenigingen Gepensioneerden (KNVG). Op dit moment heeft de VGD ruim 5.000 leden. Iedereen die een pensioen ontvangt van Pensioenfonds Detailhandel kan lid worden van de vereniging. Er wordt hierbij een lage contributie gevraagd. De vereniging is een low-budget organisatie en drijft geheel op vrijwilligers. De VGD houdt haar leden op de hoogte via de website en het informatieblad OutFit, dat vier keer per jaar verschijnt. Hierin komen nieuwsitems, actualiteiten en ontwikkelingen binnen pensioenland aan de orde.

VGD in het kort: In 1987 werd in Rotterdam de Vereniging van Gepensioneerden KBB opgericht. Een belangenvereniging voor gepensioneerden uit het voormalige KBB concern. In 2001 fuseerden Vendex en KBB. De statuten werden aangepast en de naam werd veranderd in Vereniging van Gepensioneerden.
www.v-g-d.nl
info@v-g-d.nl

2020-03-11T14:05:49+01:0001 juni 2018|