Belangrijke informatie: Nieuw pensioenfonds, nieuwe uitvoerder

Belangrijke informatie: Nieuw pensioenfonds, nieuwe uitvoerder

Stappenplan voor een soepele overstap

Vanaf 2017 levert u uw werknemersgegevens aan via het werkgeversportaal. Mogelijk is dat anders dan u gewend was bij AZL. Wij hebben alvast het een en ander voor u op een rijtje gezet. Gebruik onderstaand stappenplan voor de gegevensaanlevering.

Let op: inloggen kan vanaf januari. U ontvangt dan ook uw wachtwoord en gebruikersnaam van ons. 

Log in op het werkgeversportaal

Halverwege december hebben we u een brief gestuurd over de overstap naar Pensioenfonds Detailhandel. TKP Pensioen is de pensioenuitvoerder van Pensioenfonds Detailhandel. U heeft nu een korte periode met twee uitvoerders te maken. AZL maakt het boekjaar 2016 af en TKP voert de administratie uit vanaf 2017. TKP probeert u tijdens deze periode zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u in december per brief heeft ontvangen. Maak eenmalig een nieuw wachtwoord aan. U bevindt zich nu op het werkgeversportaal. Geen contactgegevens van ons ontvangen? Neem contact op.

Bevestig het startscherm

De eerste keer dat u inlogt op het werkgeversportaal moet u het startscherm bevestigen. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan moet u dit nu alsnog doen.

Waarom bevestigen? Als u de gegevens niet bevestigt, kunt u geen gegevens over 2017 aanleveren. U ontvangt dan een ambtshalve nota voor uw bedrijf. Dat betekent dat wij een nota versturen op basis van een schatting. In het startscherm kunt u ook uw administratiekantoor machtigen en automatisch incasso afgeven. Geen personeel? Ook dan moet u wel het startscherm bevestigen, zodat dan de juiste gegevens in ons systeem staan.

Controleer uw gegevens op het werkgeversportaal

Vul als dat nodig is uw gegevens aan. Bevestig daarna uw gegevens (als u dit nog niet gedaan heeft). Zijn er gegevens onjuist die u niet kunt wijzigen? Neem dan contact op met de Werkgeversdesk.

Nieuwe manier aanleveren gegevens bij TKP

Vanaf 2017 kunt u via het werkgeversportaal gegevens van uw werknemers aanleveren. TKP werkt met pensioenaangifte. Dit wordt gegenereerd vanuit een softwarepakket. U kunt zelf beslissen bij welke softwareleverancier u een softwarepakket afneemt. De productkenmerken waarmee u moet aanleveren staan op de website. De softwareleverancier kan meer informatie geven over bijvoorbeeld het inrichten van het pakket.

Werknemersgegevens over 2017

Gegevens aanleveren TKP biedt ook de mogelijkheid om de pensioenaangifte te uploaden. Op de pagina Aanlever- en notadata vindt u de uiterste data waarop u de pensioenaangifte moet aanleveren. 

Klaar voor de overgang? Informeer bij de leverancier van uw salarispakket of zij de pensioenaangifte hebben ingericht op de verhuizing van AZL naar TKP. Ook kan het zijn dat u zelf iets in het salarispakket moet regelen. Vraag dit na bij uw softwareleverancier. Als de pensioenaangifte is verzonden, ziet u onder het tabblad ‘Bestandsaanlevering’ de status van uw gegevensaanlevering.

Werknemersgegevens over 2016

Gegevens en mutaties over 2016 (of daarvoor) levert u nog aan via de oude manier bij AZL. Lever uw gegevens over 2016 zo snel mogelijk aan. Dit kan uiterlijk tot 1 februari 2017. 

Een administratiekantoor of accountant gemachtigd?

Wellicht heeft u uw pensioenadministratie uitbesteed aan een administratiekantoor of accountant. Indien uw administratiekantoor nog niet zichtbaar is in het startscherm moet u zelf het administratiekantoor of de accountant machtigen om voor u gegevens aan te leveren.

Hoe werkt dit? Dit kunt u doen door uw administratiekantoor te kiezen in de beschikbare lijst in het startscherm.

Pas wanneer u via het startscherm een administratiekantoor machtigt, ontvangt deze een eigen gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het werkgeversportaal. Is uw administratiekantoor niet beschikbaar in ons systeem? Dan verzoeken wij u de naam door te geven aan TKP. Dit kan met het formulier ‘Machtiging administratiekantoor’.

Wijziging facturering

De eerste nota over 2017 ontvangt u begin maart. Wij zullen u voor die tijd op de website informeren over alles wat met de premies en incasso te maken heeft.

Veranderende facturatie We wijzen u er nu alvast op dat het pensioenfonds met ingang van 2017 maandelijks (of vierwekelijks) met u afrekent. We werken vanaf 2017 dus niet meer met voorschotten. Zo bent u altijd bij met uw pensioenpremies. AZL rekent boekjaar 2016 nog met u af op basis van de voorschotten die over 2016 in rekening zijn gebracht.

Voor welke vraag moet u nog bij AZL zijn en voor welke vraag bij TKP?

Vragen over gegevens 2016 en eerder: (gegevensaanlevering, werknemersgegevens, nota’s)

BPF Textiel Pensioenadministratie Telefoon: +31(0)88- 116 2438. E-mail: bpf-tex@azl.eu

Vanaf 2017 belt u met de werkgeversdesk van TKP. Vragen over gegevens 2017: (werknemersgegevens, nota’s, pensioenregeling, gegevensaanlevering)

Werkgeversdesk van TKP Telefoon: (050) 522 50 98 E-mail: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl

Informatie over nota's Ingelogd op het werkgeversportaal? Gegevens gecontroleerd en bevestigd? De laatste stap is de nota.

Wat verandert er voor u rondom de nota’s? Verloont u per maand? Dan ontvangt u de eerste nota op 15 maart. Verloont u per vier weken? Dan ontvangt u de eerste nota op 13 maart. Hieronder leest u meer over de nieuwe betalingsvoorwaarden. 

Aanlever- en notadata 2017

Iedere maand (of vierwekelijks) ontvangen wij uw pensioengegevens. Op basis van deze gegevens sturen wij u een nota. De gegevens dienen voor de uiterste aanleverdatum bij TKP binnen te zijn.

Uw eerste nota over 2017

Tussen 13 en 15 maart ontvangt u de eerste nota over 2017. Deze nota is gebaseerd op de werknemersgegevens die u zelf heeft aangeleverd op het werkgeversportaal en via Pensioenaangifte. Het is dus belangrijk dat u de werknemersgegevens altijd volledig en op tijd aanlevert. U ontvangt voortaan maandelijks (of vierwekelijks) de nota voor de premie voor Pensioenfonds Detailhandel. De specificatie vindt u op het werkgeversportaal.

De belangrijkste wijzigingen:

  • De premie wordt maandelijks vastgesteld en geïnd op basis van actuele gegevens (er is geen sprake meer van voorschotten en een eindafrekening).
  • We passen voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) toe. Bekijk voor meer informatie onze rekenvoorbeelden.

Als u niet volledig en/of op tijd aanlevert, dan ontvangt u een ambtshalve nota. Wij baseren de nota dan op een schatting.

Betalen van uw nota’s - Nieuwe betalingsvoorwaarden

Houdt u rekening met het volgende:

Betaalwijze doorgeven via werkgeversportaal U kunt het notabedrag zelf overmaken of automatisch van uw rekening laten afschrijven. De wijze  van betaling geeft u door op het werkgeversportaal. Daar kunt u ook kiezen voor de digitale nota, dan ontvangt u uw nota’s per e-mail. In dat geval kunt u ook met IDEAL betalen. Vergeet niet het juiste betalingskenmerk te vermelden.

Ons rekeningnummer IBAN NL82INGB0002612985

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Betalingsvoorwaarden De nieuwe betalingsvoorwaarden zijn te vinden in het uitvoeringsreglement.

Geen nota’s met elkaar verrekenen U moet iedere nota afzonderlijk betalen. Nota’s met elkaar verrekenen is niet mogelijk. Zo voorkomen we fouten.

Let op: Controleer op het werkgeversportaal bij ‘Mijn Gegevens’ of uw bankrekeningnummer juist is ingevuld.

Voor welke vraag moet u nog bij AZL zijn en voor welke vraag bij TKP?

Vragen over gegevens 2016 en eerder: (gegevensaanlevering, werknemersgegevens, nota’s)

BPF Textiel Pensioenadministratie Telefoon: +31(0)88- 116 2438. E-mail: bpf-tex@azl.eu

                                                                 Vanaf 2017 belt u met de werkgeversdesk van TKP. Vragen over gegevens 2017: (werknemersgegevens, nota’s, pensioenregeling)

Werkgeversdesk van TKP Telefoon: (050) 522 50 98 E-mail: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl