Home>Beleggingsbeleid
Beleggingsbeleid2020-09-15T09:39:07+02:00

Hoe werkt het beleggen van Pensioenfonds Detailhandel in de praktijk

Met 310.000 deelnemers, ruim 30.000 werkgevers, 115.000 gepensioneerden, 800.000 gewezen deelnemers en een belegd vermogen van ca. 29,2 miljard euro is Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het vermogen van het pensioenfonds wordt belegd in aandelen, obligaties, vastgoed, hypotheken en een kleine portefeuille ‘divers’. Dat gebeurt voor de langere termijn om in de toekomst – èn over meerdere generaties – een passend pensioen uit te kunnen keren.

Onze overtuiging is dat duurzaam beleggen op de lange termijn ook betere rendementen oplevert.

Dat is goed voor de deelnemers en levert een bijdrage aan een betere wereld.

– Henk van der Kolk, voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel

De uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel zijn door het bestuur vastgelegd in het document ‘Verklaring beleggingsbeginselen’.