De Uniforme Rekenmethode: een kijkje in de toekomst

Wie benieuwd is naar zijn financiële toekomst kan een ‘rekensommetje’ maken met de Uniforme Rekenmethode (URM). Deze methode rekent aan de hand van 2.000 denkbeeldige economische toekomstscenario’s uit hoe je ouderdomspensioen eruit kan zien.

Met de rekenmethode wil de overheid laten zien dat er risico’s zijn verbonden aan pensioen die van invloed zijn op de koopkracht na pensionering. “Voor die berekeningen zijn 2.000 soorten toekomstplaatjes bedacht met allerlei soorten weer en economisch klimaat,” zegt Henk van der Kolk, voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel. Ondanks de goede bedoelingen denkt hij dat de rekenmethode tot vragen zal leiden. “Dat komt met name door het grote verschil in de uitkomsten van de berekeningen. Zo krijgt een gepensioneerde bij het pessimistische scenario veel minder pensioen uitgekeerd dan bij het optimistische scenario.” Er is ook een verwacht scenario, waarin geen verrassende ontwikkelingen zijn. Maar volgens Van der Kolk blijft het koffiedik kijken en is het belangrijk dat de uitkomsten worden gerelativeerd. “De uitkomsten in de URM zijn gebaseerd op toekomstige economische ontwikkelingen met extreem slechte en goede ‘weersomstandigheden’, maar daarmee zijn het nog geen feiten. Bovendien wordt bij Pensioenfonds Detailhandel goed op de centjes gelet.” Voor iedere deelnemer is met behulp van 2.000 economische toekomstscenario’s berekend welke effecten dit op zijn of haar pensioen heeft zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Die effecten zijn verdeeld van hoog naar laag, oftewel minder of meer inkomsten. Je zou de 2.000 economische toekomstscenario’s kunnen zien als uiteenlopende economische weertypes en klimaat. Hiervan is een aantal zo extreem en hardnekkig dat ze van invloed zijn op je pensioen.

Nu en straks
Op Mijn Omgeving van Pensioenfonds Detailhandel kun je zien wat je totale pensioen nu en straks is. De bedragen zijn netto per maand, inclusief AOW. Bij de inschatting is rekening gehouden met de inflatie (prijsstijging). Met andere woorden, je ziet een inschatting wat je pensioen straks waard is. Als prijzen stijgen, dan kun je namelijk minder kopen als je met pensioen bent. Met de Uniforme Rekenmethode wordt dus duidelijk gemaakt wat er met je pensioen kan gebeuren, ook als het in de toekomst beter of slechter met de economie gaat. Daar heb je zelf geen invloed op. Let op: de bedragen zijn een inschatting op dit moment.

Jouw financiële toekomst
Vanaf 2020 is de berekening van je ouderdomspensioen te zien in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je jaarlijks ontvangt. Wil je nu alvast een rekensommetje maken? Ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl, log in met je DigiD en breng jouw financiële toekomst in kaart.

1. Verwacht eindresultaat
Dit is het pensioen waarop je lijkt uit te komen. Dit is een schatting.
Het geldt alleen als je blijft werken tot je AOW-leeftijd en pensioen blijft opbouwen zoals je dat nu doet.

3. Als het meezit
Gaat het straks beter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal meer waard. Ook een hoge rente en gelijkblijvende of dalende prijzen hebben invloed. Daardoor kan je pensioen hoger worden dan verwacht.

2. Als het tegenzit
Hoe het met de economie gaat, kan invloed hebben op de hoogte van je pensioen. Dit komt omdat het pensioengeld vaak belegd wordt. Het is moeilijk om goed te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt. Gaat het straks slechter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal minder waard. Ook een lage rente en stijgende prijzen hebben invloed. Daardoor kan je pensioen lager worden dan verwacht.

4. Nu al opgebouwd
Een deel van het pensioen dat je later krijgt, is nu al opgebouwd.
Misschien krijg je zelfs al een deel van je pensioen uitgekeerd.
Dit bedrag staat onderaan in het plaatje. Zolang je blijft werken en pensioen blijft opbouwen, wordt dit bedrag hoger.

2020-03-11T14:37:50+01:0024 september 2019|