Einde relatie

Als u gaat scheiden, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Het kan hierbij gaan om:

  • Een officiële ontbinding van het huwelijk.
  • Een scheiding van tafel en bed.
  • Beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Pensioen delen met uw ex-partner
Volgens de wet moet u het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of partnerschap heeft opgebouwd, delen met uw ex-partner. Dit geldt als u getrouwd was of als u een geregistreerd partnerschap had. Dat het pensioen tussen u en uw ex-partner wordt verdeeld heet verevening. Andersom geldt hetzelfde: als uw ex-partner een eigen pensioen ontvangt, heeft u na de scheiding recht op een deel daarvan. U kunt in het echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken maken over de verevening. Afstand doen van het recht op verevening is ook mogelijk.

Als u overlijdt, heeft uw ex-partner bovendien recht op het partnerpensioen dat u tot de scheiding heeft opgebouwd. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt als u getrouwd was, een geregistreerde partnerschap had of samenwoonde. Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen.

Afspraken ex-partner omzetten in een nieuw pensioen
Normaal gesproken krijgt uw ex-partner pas zijn/haar deel van het ouderdomspensioen op het moment dat u uw pensioenuitkering ontvangt. U kunt bij de scheiding echter ook andere afspraken maken. Zo kunnen de pensioenaanspraken van uw ex-partner worden omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Dat gaat in als hij/zij zelf met pensioen gaat. Dit heet conversie. Het pensioenfonds moet hier wel akkoord mee gaan en bij conversie zullen kosten in rekening worden gebracht.

Moet ik iets doen?
Geef uw verzoek om verevening zo snel mogelijk aan ons door, in ieder geval binnen twee jaar na de echtscheiding. En laat ons weten welke verdelingskeuze u heeft gemaakt via het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’. Dit formulier kunt u downloaden van www.rijksoverheid.nl.

Ontvangt het Pensioenfonds Detailhandel het formulier niet binnen twee jaar, dan betaalt het pensioenfonds het pensioen niet aan de ex-partner uit maar alleen aan de deelnemer. De verdeling van het pensioen moet u dan zelf regelen.

2020-03-11T14:06:35+01:0003 juni 2018|