Ga je binnenkort met pensioen?

Ga je binnenkort met pensioen?

Pensioenleeftijd is 67 jaar Bij Pensioenfonds Detailhandel gaat je ouderdomspensioen standaard in op de leeftijd van 67 jaar. In Nederland bestaat de pensioenuitkering uit een deel AOW en een deel ouderdomspensioen. AOW krijg je van de overheid en het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Detailhandel. 6 maanden voordat je jouw AOW-leeftijd bereikt, ontvang je Pensioenfonds Detailhandel informatie over het aanvragen van je pensioen.

Eerder of later met pensioen? Je kunt, indien je dit tijdig aangeeft, eerder of later met pensioen dan op de pensioenleeftijd van 67 jaar.

Op eerdere leeftijd met pensioen Het ouderdomspensioen van Pensioenfonds Detailhandel mag je vanaf 55 jaar laten ingaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van je ouderdomspensioen. Hoe eerder met pensioen, hoe lager het ouderdomspensioen.

Waarom een lager pensioen? Omdat jouw ouderdomspensioen over een langere periode wordt uitgekeerd. Bovendien bouw je ook geen pensioen meer op zodra je met pensioen gaat. 

Let op! Wil je eerder met pensioen gaan? Dan dien je (uiterlijk) 3 maanden voor de datum waarop je je ouderdomspensioen in wil laten gaan, contact op te nemen met de Pensioendesk 0800-1972. Je moet er bovendien rekening mee houden, dat de AOW (mogelijk) later ingaat dan je vervroegde ouderdomspensioen.

Gedeeltelijk met ouderdomspensioen? Het is mogelijk om in deeltijd te blijven werken en voor het overige je ouderdomspensioen te laten uitbetalen. Ook dit kan vanaf 55 jaar. Je krijgt dan de keuze om je ouderdomspensioen van Pensioenfonds Detailhandel geheel of gedeeltelijk in te laten gaan.

Wanneer stopt de gedeeltelijke pensioenopbouw? Vanaf je 67ste verjaardag stopt de pensioenopbouw.

Op latere leeftijd met pensioen? Stel dat je langer wilt doorwerken, dan kan dat ook. Tot je 70ste verjaardag mag je de uitkering van je ouderdomspensioen uitstellen.

Waarom ontvang je een hoger pensioen? Wanneer je later met pensioen gaat, wordt het bedrag van je opgebouwde ouderdomspensioen hoger. Dit kan door twee dingen komen:

  1. Als je nog geen 67 jaar bent, bouw je nog pensioen op. 
  2. Als je het ingaan van jouw pensioendatum uitstelt, keert Pensioenfonds Detailhandel minder lang uit.

Voorwaarden uitstel pensioen Wil je nog meer weten over de voorwaarden voor een uitstel van jouw pensioen? Kijk dan in ons pensioenreglement

Pensioen op maat Pensioenfonds Detailhandel biedt je daarnaast ook de mogelijkheid om je pensioen aan te passen aan je persoonlijke wensen. Als je bijvoorbeeld geen partner hebt (of je partner heeft het partnerpensioen niet nodig), dan kan je het partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Let op!  Je eventuele partner moet schriftelijke toestemming geven om het partnerpensioen uit te ruilen. 

Je partner een hoger partnerpensioen? Als je een partner hebt en je wilt dat je partner een hoger partnerpensioen ontvangt, dan kun je een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen. Het partnerpensioen mag na de uitruil maximaal 70% beslaan van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Let op! De keuze voor een uitruil mag je één keer doen. Veranderen is daarna niet meer mogelijk. 

Mag de hoogte van je pensioen zelf worden bepaald? Ja. Je kan bijvoorbeeld de keuze maken om de eerste paar jaar van je pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager ouderdomspensioen. Kies je voor deze optie dan is je ouderdomspensioen lager dan op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Informeer je goed Op ‘Mijn Omgeving’ van deze website vind je jouw persoonlijke pagina. Daar staan je persoonlijke documenten van Pensioenfonds Detailhandel en de pensioenplanner. Met die pensioenplanner kun je uitrekenen wat het betekent als je bijvoorbeeld eerder of later met pensioen wilt gaan.

VRAGEN? Neem contact op met de Pensioendesk. 0800 - 1972 deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl