Groei voor Pensioenfonds Detailhandel

Begin volgend jaar sluit Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie (PSL) zich bij Pensioenfonds Detailhandel.  Vanaf 1 januari 2019 dragen zij de waarde van alle (opgebouwde) pensioenen over. Het betekent ook dat de werknemers uit deze sector vanaf dat moment hun pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Detailhandel en pensioengerechtigden hun uitkering van dit fonds ontvangen.

Waarom deze overstap?
 PSL stapt over omdat de kosten per deelnemer bij Pensioenfonds Detailhandel lager zijn en de pensioenbelangen beter behartigd zijn. Ook vindt PSL dat hun deelnemers bij Pensioenfonds Detailhandel een betere toekomst tegemoet gaan. Zij zouden anders te maken krijgen met een hogere premie en minder pensioen.
Lees meer over onze pensioenregeling

Welkom
Pensioenfonds Detailhandel heet nieuwe deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden alvast van harte welkom. Natuurlijk doen we er alles aan om hun pensioen zo goed mogelijk te regelen.

Wat betekent dit voor u?

 • Bent u werkgever?
  Dan krijgt u medio december van ons een brief. Daarin leest u hoe u de benodigde gegevens bij ons aanlevert.
 • Bent u deelnemer?
  Dan krijgt u van ons een brief zodra wij uw salarisgegevens van uw werkgever hebben ontvangen. Dat is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2019.
 • Bent u pensioengerechtigde?
  Dan krijgt u in januari een brief. Daarin leest u meer over uw uitkering en de betaaldata.
 • Bent u ex-deelnemer?
  Dan krijgt u in maart een brief.

PSL

Werkgevers:  ca. 100
Deelnemers: ca. 1100
Pensioengerechtigden: ca. 9900
Ex-deelnemers: ca. 8200
Pensioenuitvoerder:

 • tot 1-1-2019: AZL in Heerlen
 • na 1-1-2019: TKP Pensioen in Groningen
2019-01-21T12:19:57+00:00