Groei voor Pensioenfonds Detailhandel

Begin 2019 sloten Bedrijfstakpensioenfonds voor Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie (PSL) en Pensioenfonds Dranken zich aan bij Pensioenfonds Detailhandel. Vanaf 1 januari 2019 dragen zij de waarde van alle (opgebouwde) pensioenen over. Dit betekent ook dat de werknemers uit deze sectoren vanaf dat moment hun pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Detailhandel en pensioengerechtigden hun uitkering van dit fonds ontvangen.

Waarom deze overstap?
PSL en Pensioenfonds dranken stappen over omdat de kosten per deelnemer bij Pensioenfonds Detailhandel lager zijn en de pensioenbelangen beter behartigd worden. Ook vinden beide fondsen dat hun deelnemers bij Pensioenfonds Detailhandel een betere toekomst tegemoet gaan.
Lees meer over onze pensioenregeling

Welkom
Pensioenfonds Detailhandel heet nieuwe deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden alvast van harte welkom. Natuurlijk doen we er alles aan om hun pensioen zo goed mogelijk te regelen.

Meer informatie:

> Sector Dranken

> Sector Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie

2020-03-11T14:30:15+01:00