Heb je ontslag genomen of gekregen?

Heb je ontslag genomen of gekregen?

Ontslag, wat betekent dit voor mijn pensioen? Ontslag heeft invloed op de opbouw van je pensioen. De pensioenopbouw stopt wanneer je uit dienst gaat of wordt ontslagen. Natuurlijk raak je het opgebouwde pensioen niet kwijt. Dat blijft gewoon staan bij Pensioenfonds Detailhandel.

Naar een nieuwe werkgever? Vind je een nieuwe baan buiten de branche? Dan kun je het opgebouwde ouderdomspensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht.  

Waardeoverdracht? Let op: Laat je goed informeren over een mogelijke waardeoverdracht. Die keuze hangt onder meer af van de financiële situatie bij je huidige én je nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie over waardeoverdracht.   

Geen premie Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft jouw pensioen staan bij je pensioenuitvoerder. Je betaalt dan geen premie meer.

 

Werkloos? Wanneer je werkloos raakt, stopt jouw pensioenopbouw. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je ouderdomspensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je werkloosheid. Meer informatie over vrijwillige voortzetting.    

Vrijwillige voortzetting Onder bepaalde voorwaarden kun je toch pensioen opbouwen door te kiezen voor vrijwillige voortzetting. Dit geldt ook als je aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever die geen pensioenregeling heeft. Op deze manier kun je maximaal 3 jaar pensioen bij ons blijven opbouwen.

Binnen 9 maanden Als je kiest voor vrijwillige voortzetting geef je dit binnen 9 maanden nadat je uit dienst bent aan bij Pensioenfonds Detailhandel. Als je vrijwillig de pensioenopbouw voortzet, dan betaal je ook het werkgeversdeel van de premie.

VRAGEN? Neem contact op met de Pensioendesk. 0800 - 19 72 deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl