Hier staan wij achter. Zo willen we beleggen.

Hier staan wij achter. Zo willen we beleggen.

Met een belegd vermogen van 17 miljard euro is het Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere fondsen van Nederland. Het pensioenfonds heeft een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord beleggen. Hoe dat zit, lees je hier.

Beleggen volgens het Pensioenfonds Detailhandel in 14 punten:

1. Internationale verdragen vormen de basis van het beleggingsbeleid van het Pensioenfonds Detailhandel. Denk daarbij aan de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties en de ‘best practice’-bepalingen van Eumedion.

2. Het Pensioenfonds Detailhandel belegt niet in ondernemingen die zich bezighouden met zogeheten controversiële wapens (de productie, de ontwikkeling, het onderhoud of de verkoop van alle essentiële onderdelen van het wapen). Daaronder vallen: clusterbommen, landmijnen, biologische wapens, chemische wapens, wapens op basis van verarmd uranium, nucleaire wapens in strijd met het non-proliferatieverdrag en witte fosfor. Ook wordt er niet belegd in (ondernemingen die gevestigd zijn in) landen die op de sanctielijst staan van de Verenigde Naties of Europese Unie.

* Het uitsluitingsbeleid van het Pensioenfonds Detailhandel gaat verder dan het wettelijke verbod op clustermunitie. De lijst met landen en ondernemingen die worden uitgesloten, vind je hier.

 

3. Het Pensioenfonds Detailhandel volgt de financiële ontwikkeling van bedrijven nauwgezet. Evenals de wijze waarop ze in de wereld staan. Of ze duurzaam handelen bijvoorbeeld, maar ook hoe ze omgaan met mensenrechten, rechten van hun medewerkers en het milieu.

4. Het Pensioenfonds Detailhandel is een betrokken aandeelhouder. Wanneer zaken bij een onderneming niet kloppen, gaat het fonds de dialoog aan met de directie totdat deze de gewenste verbeteringen heeft doorgevoerd.

5. Op aandeelhoudersvergaderingen brengt het Pensioenfonds Detailhandel altijd haar stem uit en zegt nee tegen voorstellen die het gemeenschapsbelang schaden.

6. Het komt niet vaak voor, maar er is een moment waarop het Pensioenfonds Detailhandel organisaties moet uitsluiten, omdat het geen zin meer heeft om verder te praten. Dan stopt de investering.

7. Het Pensioenfonds Detailhandel werkt nauw samen met de Canadese organisatie BMO Global Asset Management (BMO GAM). Daarmee bundelt het fonds de stemrechten van meerdere beleggers om meer invloed uit te kunnen oefenen op het maatschappelijk- en sociale beleid van ondernemingen.

8. Het Pensioenfonds Detailhandel focust zich op: 

9. Bedrijven met een scherp oog voor de samenleving, zorg voor het klimaat en hart voor het personeel presteren op de langere termijn beter dan bedrijven die dat niet, of in mindere mate doen. Althans, dat is de overtuiging van het Pensioenfonds Detailhandel.

10. Kortgeleden heeft het bestuur van het Pensioenfonds Detailhandel besloten om zich nog meer te richten op klimaat issues en specifieke thema’s uit de detailhandel; zoals de mensen- en arbeidsrechten bij toeleveranciers.

11. Het Pensioenfonds Detailhandel heeft de carbon footprint (CO2 uitstoot) van de grootste aandelenportefeuilles (meerdere bedrijven die zijn gebundeld in fondsen) onafhankelijk laten meten. In 2016 zal het fonds nog meer kennis vergaren op het gebied van C02-uitstoot en ervaringen op dit gebied uitwisselen met meerdere (nationale en internationale) collega fondsen.

12. In 2015 heeft het Pensioenfonds Detailhandel 501 ondernemingen in 24 verschillende landen aangesproken op de mogelijke langdurige schade van hun bedrijfsbeleid en bedrijfsactiviteiten op het klimaat, het welzijn van medewerkers en de samenleving. Denk onder meer aan de risico’s van schaliegas, mensenrechten in de grondstoffensector, toegang tot medicijnen van de farmaceutische industrie en goed bestuur in de bankensector.

13. Zo heeft Apple, dankzij de inspanningen van onder meer het Pensioenfonds Detailhandel, een verbod aangekondigd op slavenarbeid in de keten. Ondertussen stapt oliemaatschappij BP uit de American Legislative Exchange Council (vanwege de beperkte visie van deze organisatie op klimaatverandering) en heeft medicijnfabrikant Novartis nieuw beleid ontwikkeld voor medicijnen in landen met lagere inkomens. Laatstgenoemde gaat aan overheden en goede doelen een portefeuille met 15 Novartis-producten aanbieden voor  1 dollar per behandeling per maand. Het programma wordt de komende jaren uitgerold naar 30 landen.

14. Beloningen voor de top van bedrijven blijven een onverminderd punt van zorg voor het Pensioenfonds Detailhandel. Daarom stemt het fonds op alle aandeelhoudersvergaderingen tegen mogelijke bonussen of verhogingen van inkomens van bestuurders.