Hier staan wij achter. Zo willen we beleggen.

Hier staan wij achter. Zo willen we beleggen.

Met een belegd vermogen van 17 miljard euro zijn wij één van de grotere fondsen van Nederland. Wij hebben een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord beleggen. Hoe dat zit, lees je hier.

 

Beleggen volgens Pensioenfonds Detailhandel in 14 punten:

1. Internationale verdragen vormen de basis van ons beleggingsbeleid. Denk daarbij aan de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties en de ‘best practice’-bepalingen van Eumedion.

2. Wij beleggen niet in ondernemingen die zich bezighouden met zogeheten controversiële wapens (de productie, de ontwikkeling, het onderhoud of de verkoop van alle essentiële onderdelen van het wapen). Daaronder vallen: clusterbommen, landmijnen, biologische wapens, chemische wapens, wapens op basis van verarmd uranium, nucleaire wapens in strijd met het non-proliferatieverdrag en witte fosfor. Ook beleggen wij niet in (ondernemingen die gevestigd zijn in) landen die op de sanctielijst staan van de Verenigde Naties of Europese Unie.

*Ons uitsluitingsbeleid gaat verder dan het wettelijke verbod op clustermunitie. De lijst met landen en ondernemingen die worden uitgesloten, vind je hier.

3. Wij volgen de financiële ontwikkeling van bedrijven nauwgezet. Evenals de wijze waarop ze in de wereld staan. Of ze duurzaam handelen bijvoorbeeld, maar ook hoe ze omgaan met mensenrechten, rechten van hun medewerkers en het milieu.

4. Wij zijn een betrokken aandeelhouder. Wanneer zaken bij een onderneming niet kloppen, gaat wij de dialoog aan met de directie totdat deze de gewenste verbeteringen heeft doorgevoerd.

5. Op aandeelhoudersvergaderingen brengen wij altijd onze stem uit en zeggen nee tegen voorstellen die het gemeenschapsbelang schaden.

6. Het komt niet vaak voor, maar er is een moment waarop wij moet uitsluiten omdat het geen zin meer heeft om verder te praten. Dan stopt de investering.

7. Wij werken nauw samen met de Canadese organisatie BMO Global Asset Management (BMO GAM). Daarmee bundelen wij de stemrechten van meerdere beleggers om meer invloed uit te kunnen oefenen op het maatschappelijk en sociaal beleid van ondernemingen.

8. Wij focussen ons op: 

9. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven met een scherp oog voor de samenleving, zorg voor het klimaat en hart voor het personeel op de langere termijn beter presteren dan bedrijven die dat niet of in mindere mate doen.

10. Kortgeleden heeft ons bestuur besloten om zich nog meer te richten op klimaat issues en specifieke thema’s uit de detailhandel, zoals de mensen- en arbeidsrechten bij toeleveranciers.

11. Wij hebbe de carbon footprint (CO2 uitstoot) van de grootste aandelenportefeuilles (meerdere bedrijven die zijn gebundeld in fondsen) onafhankelijk laten meten. In 2016 zullen wij nog meer kennis vergaren op het gebied van C02-uitstoot en ervaringen op dit gebied uitwisselen met meerdere (nationale en internationale) collega fondsen.

12. In 2015 hebben wij 501 ondernemingen in 24 verschillende landen aangesproken op de mogelijke langdurige schade van hun bedrijfsbeleid en bedrijfsactiviteiten op het klimaat, het welzijn van medewerkers en de samenleving. Denk onder meer aan de risico’s van schaliegas, mensenrechten in de grondstoffensector, toegang tot medicijnen van de farmaceutische industrie en goed bestuur in de bankensector.

13. Zo heeft Apple, dankzij onder meer onze inspanningen, een verbod aangekondigd op slavenarbeid in de keten. Oliemaatschappij BP is uit de American Legislative Exchange Council gestapt (vanwege de beperkte visie van deze organisatie op klimaatverandering) en medicijnfabrikant Novartis heeft nieuw beleid ontwikkeld voor medicijnen in landen met lagere inkomens. Laatstgenoemde gaat aan overheden en goede doelen een portefeuille met 15 Novartis-producten aanbieden voor 1 dollar per behandeling per maand. Het programma wordt de komende jaren uitgerold naar 30 landen.

14. Beloningen voor de top van bedrijven blijven voor ons een onverminderd punt van zorg. Daarom stemmen wij op alle aandeelhoudersvergaderingen tegen mogelijke bonussen of verhogingen van inkomens van bestuurders.

 

Kwartaalverslagen

Managementsamenvattingen 2017 Maatschappelijk verantwoord beleggen: 

Managementsamenvattingen 2016 Maatschappelijk verantwoord beleggen: 

Managementsamenvattingen 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen: 

Managementsamenvattingen 2014 Maatschappelijk verantwoord beleggen:

Corporate Governance: