Hoe wordt Pensioenfonds Detailhandel georganiseerd?

Het beleid van Pensioenfonds Detailhandel wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit bestuursleden van werkgevers (brancheorganisaties) en werknemers (vakbonden). Over alles wat het bestuur voor het Pensioenfonds Detailhandel beslist, legt het verantwoordelijkheid af aan de Nederlandsche bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dit zijn overheidsinstanties die onder meer de financiële gezondheid van pensioenfondsen bewaken. De Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Detailhandel zorgen voor een extra slot op de deur. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen, het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 15 medewerkers en gepensioneerden uit de detailhandel.

De dagelijkse zaken van het pensioenfonds worden georganiseerd door het zogenoemde bestuursbureau van Pensioenfonds Detailhandel. Bij dit bureau werken zeven mensen in vaste dienst. Zij sturen een netwerk van professionals aan, waaronder de administratie (uitbesteed aan TKP in Groningen) en partijen die het vermogen beleggen. De bestuurders van Pensioenfonds Detailhandel, maar ook de leden van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan, doen hun werk op basis van een vergoeding. Deze bedragen zijn terug te vinden het jaarverslag.

Ondersteuning en advies
Het pensioenfonds laat zich bij zijn werkzaamheden ondersteunen en adviseren door de volgende partijen:

Controle en Waarmerken
Het pensioenfonds heeft voor de controle en het waarmerken van de jaarrekening een overeenkomst met de volgende partijen:

Certificerend actuaris
Towers Watson Netherlands B.V., Certificerend Actuarissen, Amstelveen.

Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Amsterdam

Adviserend actuaris
Mercer Nederland B.V

Beleggingen
Houthoff Buruma (juridisch)
Aon Hewitt Investments (operationeel)
Mercer Investment Consulting (ALM)
De heer prof. dr. Rob Bauer (advies)
Finance Ideas (vastgoed advies)
Montesquieu (Risk Manager Beleggingen)

Bestuursbureau

Ard de Wit
Ard de WitHoofd Risk & Finance
Carolien Verkleij
Carolien VerkleijOfficemanager
Henk Groot
Henk GrootHoofd Beleggingen (Head of Investments)
Ruud Geerdinck
Ruud GeerdinckInvestments & Risk
Jorinde Crum
Jorinde CrumHoofd Communicatie
René Upperman
René UppermanDirecteur
Theo Brugmans
Theo BrugmansHoofd Pensioenen
Sasja Keijmel
Sasja KeijmelHoofd Actuariaat

Bestuur

Bestuurslid Werkgevers

Ad van Dorssen is sinds 2011 bestuurder bij Pensioenfonds Detailhandel. Na zijn HBS-B volgde hij in de avonduren uiteenlopende cursussen in het verzekerings- en pensioenvakgebied zoals Actuarieel Rekenaar, Pensioenspecialist en een studie Bedrijfseconomie (HBO). Ervaring deed van Dorssen op tijdens een lange loopbaan bij de uitvoeringsorganisatie van een middelgroot ondernemingspensioenfonds. Bij Pensioenfonds Detailhandel is Van Dorssen naast bestuurslid van de Commissie Vermogensbeheer, voorzitter van de Commissie Pensioenen.

Bestuurslid Werkgevers

Is werkgeversvoorzitter van het pensioenfonds en opgeleid als (economisch) psycholoog. Snellen deed daarnaast een aantal verzekerings- en pensioen gerelateerde opleidingen en runt tegenwoordig zijn eigen adviesbedrijf. Voor de werkgeversvoorzitter zit de uitdaging van het fonds in het verder bouwen van een waardevolle infrastructuur die optimaal is toegerust op de uitdagingen van nu; begrijpelijk, passend, slim.

Nevenfuncties:

 • Lid Cie pensioenen VNO-NCW
 • Voorzitter Cie pensioenen Detailhandel Nederland
 • Bestuurslid Pensioenfederatie
 • Bestuurslid SPO
 • Directeur Pensioenfonds General Electric Nederland (ad interim)
 • Lid van de Raad van Toezicht vastgoedfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Bestuurslid Werkgevers

Benne van Popta werkt al meer dan veertig jaar in en om Den Haag (“Politiek en polder”) en is sinds 15 jaar werkzaam in de pensioenwereld. Van Popta rondde in 1976 de universitaire opleiding macro- en politieke economie af. Bestuurslid is hij namens de werkgevers en in die taakuitoefening voorzitter van de Commissie Vermogensbeheer. De macro-econoom en inmiddels pensioenspecialist heeft als doelstelling om met een duurzaam beleggingsbeleid voldoende rendement te behalen om een koopkracht sterk pensioen te realiseren voor deelnemers uit de detailhandel.

Nevenfuncties:

 • Werkgeversvoorzitter Pensioenfonds metaal en techniek (PMT)
 • Lid van de Raad van Toezicht hypotheekfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance
 • Adviseur strategische vraagstukken directie VNO-NCW en MKB-Nederland
 • Lid van Global Pensions Alliance
 • Docent Nyenrode Executive Pensions Program
 • Lid van ICPM-discussieforum
 • Voorzitter Raad van Advies vaktijdschrift Pensioen, Bestuur en Management
 • Toezichthoudend bestuurslid Stichting Particuliere Aanvulling WW en B29

Bestuurslid Werkgevers

Is zoon van ouders met een kledingzaak en groot geworden in de winkel. Rolf, jurist, werkt als vakspecialist bij brancheorganisatie Uneto-VNI. Met de andere bestuursleden wil hij zorgen voor een goed pensioen voor iedereen, toegesneden op deelnemers in de handel en met lage uitvoeringskosten en goede beleggingsrendementen.

Nevenfunctie:

 • Secretaris Sociale Zaken UNETO-VNI

Bestuurslid Werknemers

Cor Filippini werd in 2014 door de gepensioneerden in het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel gekozen. De Brabander is zelf ook met pensioen. Hij volgde Mulo en deed later bedrijfskunde aan de Open Universiteit in Heerlen. Bij Pensioenfonds Detailhandel is hij lid van de commissie Vermogensbeheer en Pensioenen. Om zijn bestuurlijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren, doorliep Filippini diverse pensioenopleidingen. Filippini:

“Ik wil erop toezien dat binnen het fonds de belangen van alle groepen evenwichtig gewogen worden.”

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid BPF Levensmiddelenbedrijf
 • Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Nederlandse Groothandel
 • Bestuurslid Pensioenfonds voor de Accountancy

Bestuurslid Werknemers

Gert-Jan Seffinga komt van vakbond CNV en is een nuchtere Fries. Hij vindt het belangrijk dat werkgevers en werknemers het pensioen goed organiseren. Vooral de gebieden arbeidsongeschiktheid, lang en gezond leven en voortijdig overlijden verdienen volgens hem extra aandacht. De bedrijfseconoom uit Friesland is naast bestuurslid Werknemers, ook bestuurslid bij BPF Levensmiddelenbedrijf en Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten.

Bestuurslid Werknemers

FNV’er Henk van der Kolk is vakbondsman pur sang. Sinds medio 2014 is hij bestuurder bij Pensioenfonds Detailhandel. Het jaar daarna werd hij benoemd tot werknemersvoorzitter. Van der Kolk heeft diverse opleidingen gevolgd, waaronder economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op pensioengebied bekwaamde hij zich onder meer aan de Rothman School of Management/Universiteit van Toronto. Van der Kolk wil met het pensioenfonds uitgroeien tot de beste van Nederland.

Nevenfuncties:

 • Raad van Commissarissen Sabic Petrochemicals BV Sabic Innovative Plastics BV

Bestuurslid Werknemers

De uit Deventer afkomstige Rik Grutters is vakbondsman bij de FNV en bestuurslid namens werknemers. Bij het Pensioenfonds Detailhandel geeft hij leiding aan de commissie Finance & Risk en is lid van de commissie Vermogensbeheer. Grutters volgde de basisopleidingen pensioen, aangevuld met de studie governance BEP in Toronto (Canada), verdiepingsopleiding vermogensbeheer en een opleiding COSO ERM 2017 (risicomanagement). Grutters: “Wat ik belangrijk vind als bestuurder, is dat ik wil bijdragen aan het pensioen, nu en in de toekomst, van werknemers in de detailhandel.”

Nevenfuncties:

 • Bestuurder Pensioenen FNV
 • Bestuurslid Pensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf
 • Bestuurslid Pensioenfonds Wonen
 • Bestuurslid Pensioenfederatie

Aspirant Bestuurslid Werknemers

Bestuurslid Werkgevers

Pensioenfonds Detailhandel heeft met Lieske van den Bosch weer een vrouwelijke bestuurder in huis. Als bestuurslid zal ze onder meer toetreden tot de commissies finance & risk en communicatie. De voormalige personeelsmanager bij Leen Bakker runt een onderneming met HR-oplossingen en is bestuurslid bij het gesloten pensioenfonds Wonen. Ze wil in haar rol als bestuurder bij Pensioenfonds Detailhandel werknemers en werkgevers laten inzien hoe belangrijk pensioen is.

Van den Bosch: “Door mijn HR-achtergrond denk ik altijd in het belang van werknemers, ik ben bovendien, als oud-retailmedewerker, de eerste deelnemer die in het bestuur is gekozen. Uit eigen ervaring weet ik hoe onbegrijpelijk een UPO (Uniform Pensioen Overzicht) kan zijn en hoe moeilijk het is om informatie over pensioen in Jip & Janneke taal uit te leggen. Ik wil van een non-issue een issue maken.” Bij het gesloten pensioenfonds Wonen heeft Lieske van den Bosch risicomanagement in haar portefeuille. “Dit is één van de andere expertises die ik meeneem. Daarnaast wil ik niet alleen naar de inhoud kijken, maar ook naar het proces. Hoe bereik je dingen”

Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Studeerde af aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Commerciële Economie. Daarnaast studeert hij naast zijn baan als business development manager bij Achmea Certified Pension Executive aan de Erasmus Universiteit. Raghoe vindt het belangrijk dat besluiten evenwichtig worden genomen, goed uitlegbaar zijn en, niet onbelangrijk, dat er netjes op al het geld wordt gepast.

Verantwoordingsorgaan

Roald Jacobs heeft economie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd.Hij streeft een goed functionerend verantwoordingsorgaan na, dat het bestuur voorziet van doordachte adviezen en dat constructief kritisch het bestuursbeleid op alle terreinen volgt.

Verantwoordingsorgaan

Als lid van het Verantwoordingsorgaan wil Ron Kraaijenhage zo goed mogelijk beoordelen of de voor- en nadelen van genomen besluiten, eerlijk onder alle betrokken deelnemers van het pensioenfonds verdeeld worden. Soms vooraf middels het te geven advies, maar ook vaak achteraf bij de verantwoording door het bestuur.

Verantwoordingsorgaan

Is in het VO gestapt om iets te doen voor haar mede collega’s in de retail. Ze vindt het belangrijk dat winkelmedewerkers straks van hun pensioen kunnen genieten. Daar wil ze graag haar steentje aan bijdragen. Onlangs is ze herbenoemd voor de komende 4 jaar. Mienstra heeft een mbo-opleiding doorlopen en wisselde recent van job. Van Assistent shopmanager bij Zara Inditex is ze nu commercieel medewerker bij Westpoort.

Verantwoordingsorgaan

Ton Boonekamp is lid van de financiële commissie bij het Verantwoordingsorgaan en zit daar namens de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel. Hij volgde voor zijn pensioenexpertise de opleiding SPD 1. Boonekamp: “Mijn doelstelling is om volledige transparantie te krijgen in de besluitvorming van het fonds en een evenwichtige afweging voor de belangen van alle stakeholders.”

Verantwoordingsorgaan

Als lid van het Verantwoordingsorgaan vindt Wilma het belangrijk om scherp te kijken naar de diverse beslissingen van het bestuur, met inachtneming van de wettelijke beslissingen. Hierbij houdt ze altijd haar collega’s op de werkvloer en het uiteindelijke pensioen voor medewerkers in de detailhandel in gedachten.

Erik Veurtjes

Bart van Wijck

Arnold van Dantzich

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Is voorzitter van de Raad van Toezicht en circa 40 jaar werkzaam geweest in financieel-economische functies bij Ahold. Schuijt is registeraccountant. De Raad van Toezicht heeft in zijn ogen tot taak om onafhankelijk toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken bij het fonds.

Raad van Toezicht

Roel Beetsma is MN hoogleraar in de pensioeneconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij lid van de European Fiscal Board, een onafhankelijk adviesorgaan van de Europese Commissie. Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg, waar hij promoveerde op een proefschrift over wisselkoersen en inflatie. Zijn streven als toezichthouder van Pensioenfonds Detailhandel is om bij te dragen aan een goede besluitvorming met een evenwichtige belangenafweging tussen de verschillende groepen deelnemers.

Raad van Toezicht

Is lid van de Raad van Toezicht en bedrijfseconoom. Ruim 40 jaar werkte hij in financieel-economische functies (Controller en CFO) bij DAF Trucks, United Bus, Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Hoogovens Technical Services en Atos. Meijs maakt zich hard voor volledige openheid en transparantie van het bestuur en het beleid van het fonds.