Hogere werkgeverspremie en lagere pensioenopbouw in 2019

Het definitieve premie- en opbouwpercentage is bekend

Uit een tussentijdse toetsing is gebleken dat de premiedekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel nog niet voldoet. Als gevolg van deze ontwikkeling en reeds eerder gemaakte afspraken tussen sociale partners, stijgt de totale premie naar 22,5%. De stijging komt voor rekening van de werkgever. De pensioenopbouw voor werknemers wordt verlaagd naar 1,56%. De premiestijging komt volledig voor rekening van de werkgever.

Hier vindt u de rekencijfers voor 2019.

In een aantal branches zijn afspraken gemaakt. Deze vindt u hieronder.

Sector Schoenmakerij 

De premieverdeling voor de verplichte regeling is:

  • Werkgeversdeel 11,25%
  • Werknemersdeel 11,25%

VPL regeling Schoenmakerij: de premiegrondslag is het pensioengevend loon minus de franchise, het premiepercentage is 1%. De werkgever kan maximaal 50% van de premie op het loon van de werknemer inhouden.

Sector Dranken 

De franchise 2019 is € 18.929,-.

De premieverdeling voor de verplichte regeling is:

  • Werkgeversdeel 14,33%
  • Werknemersdeel 8,17%

Sector Schoen-,  Leder- en Lederwarenindustrie

De premieverdeling is:

  • Werkgeversdeel 14,40%
  • Werknemersdeel 8,10%

Sector Textielgoederen Groothandel

De premieverdeling is:

  • Werkgeversdeel 15,00%
  • Werknemersdeel 7,50%

Sector Wonen

VPL regeling Wonen: de premiegrondslag is het pensioengevend loon minus de franchise, het premiepercentage is 1%.

De verdeling is:

  • Werkgeversdeel: 73,62%
  • Werknemersdeel: 26,38%