In/uit dienst

In/uit dienst

Als een werknemer van werkgever verandert, verandert er ook altijd wat voor het pensioen. Wat moet er voor het pensioen worden geregeld en wat moet u daar als werkgever over weten?

In dienst: aanvraag waardeoverdracht via ons pensioenfonds

Een nieuwe werknemer die al ergens anders pensioen heeft opgebouwd, kan dit inbrengen in de pensioenregeling van ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Uw werknemer moet daar zelf een verzoek bij ons pensioenfonds voor indienen. 

Hoe werkt waardeoverdracht? 

De werknemer vult een fomulier Waardeoverdracht in. Zodra we het aanvraagformulier hebben ontvangen, vragen we bij het vorige pensioenfonds of de -verzekeraar op hoeveel pensioen er is opgebouwd. We berekenen wat dit pensioen waard is binnen de pensioenregeling van ons pensioenfonds. Uw werknemer ontvangt hiervan een offerte van ons. Gaat uw werknemer hiermee akkoord, dan regelen we de feitelijke waardeoverdracht. In de brochure Waardeoverdracht leest u hier meer over.

Uit dienst: aanvraag waardeoverdracht bij het nieuwe pensioenfonds

Werknemers die uit dienst gaan, kunnen het pensioen dat ze bij ons pensioenfonds hebben opgebouwd, inbrengen in hun nieuwe pensioenregeling. Wij kunnen dit niet regelen. De werknemer kan hiervoor zelf bij zijn nieuwe pensioenfonds of de -verzekeraar een verzoek voor waardeoverdracht indienen. Het nieuwe pensioenfonds zal dan bij ons de waarde van het opgebouwde pensioen opvragen en de werknemer een offerte sturen. Als uw werknemer akkoord gaat, kan de waardeoverdracht worden geregeld.

Ontslag

Eindigt een dienstverband van een werknemer door ontslag? Dan blijft het opgebouwde pensioen bij ons pensioenfonds staan, totdat uw werknemer met pensioen gaat. Bij een nieuwe baan buiten de branche kan uw werknemer voor waardeoverdracht kiezen. Uw werknemer kan onze pensioenregling ook vrijwillig voortzetten. Dit moet de werknemer binnen negen maanden na het ontslag bij ons aanvragen.