Je gaat meer of minder werken of met verlof?

Je gaat meer of minder werken of met verlof?

Pensioenpremie staat op je loonstrook Op je loonstrook wordt vermeld hoeveel premie je betaalt voor je pensioen.    

Minder of meer werken Zodra je meer of minder gaat werken, verandert je loon. De hoogte van de pensioenpremie wordt automatisch aangepast aan je nieuwe salaris.

Ga je meer werken? Dan bouw je met deze extra uren meer pensioen op tot het moment dat je het maximumloon bereikt, zoals beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen. Dit wijzigt elk jaar. Meer informatie over pensioenleeftijd.

Ga je minder werken? Dan maak je minder uren en ga je waarschijnlijk minder verdienen. Daardoor betaal je ook minder pensioenpremie en bouw je minder pensioen op.    

Wat is onbetaald verlof? En wat betekent het voor je pensioenopbouw? Onder onbetaald verlof* vallen:

  • Ouderschapsverlof;
  • Adoptieverlof;
  • Studieverlof;
  • Sabbatsverlof (beter bekend als sabbatical);
  • Langdurig zorgverlof.

* Het kan zijn dat er in de cao aanvullende afspraken zijn gemaakt over onbetaald verlof. Wanneer je met onbetaald verlof gaat, krijg je geen salaris meer. Daardoor stopt ook automatisch de pensioenopbouw.   

Met onbetaald verlof gaan en toch pensioen opbouwen. Kan dat? Je kan besluiten om tijdens je verlof op vrijwillige basis verder te bouwen aan je ouderdoms- en partnerpensioen bij Pensioenfonds Detailhandel. Als je vrijwillig voorzet, betaal je ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Meer informatie over vrijwillige voortzetting.   

Hoe doe je dat? Vrijwillige voortzetting moet je zelf bij Pensioenfonds Detailhandel aanvragen. Je mag het ook via je werkgever regelen.

Wat gebeurt er als je tijdens het verlof komt te overlijden? Dan blijft je partner nog steeds recht houden op het partner- en wezenpensioen. Meer informatie over partnerpensioen

VRAGEN? Neem contact op met de Pensioendesk. 0800 - 1972 deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl