Trouwen, partnerschap of samenwonen?

Trouwen maakt niets uit voor de opbouw van het pensioen. Ditzelfde geldt voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de wet hetzelfde. Dus ook voor de pensioenregeling.

Verklaring samenleving/gezamenlijke huishouding Je kunt je partner aan- of afmelden door een Verklaring samenleving/gezamenlijke huishouding op te sturen naar Pensioenfonds Detailhandel. Uit de ingevulde ‘verklaring samenleving’ moet blijken dat je een gezamenlijke huishouding voert.

Wanneer voer je een gezamenlijke huishouding? Als jij en je partner samenwonen en voor elkaar zorgen. Je partner mag niet iemand zijn waarmee je een bloed- en aanverwantschap in de eerste graad hebt en het mag niet meer dan één partner zijn. 

Rechten van je partner
Wanneer je ongetrouwd samenwoont, ontvangt jouw partner niet automatisch het recht op het partnerpensioen na je overlijden. Er moet sprake zijn van een gezamenlijke huishouding.

Heb je geen notariële akte? 
Dan moet uit de inschrijving in het bevolkingsregister blijken dat je met je partner op één adres woont en dat de gezamenlijke huishouding minimaal 6 maanden heeft geduurd.

Wat moet je nog meer zelf doen?
Huwelijken en geregistreerd partnerschap worden via de Basisregistratie Personen aan ons gemeld. Je hoeft dus niet zelf je partner aan te melden, behalve als deze partner in het buitenland woont. Neem in dit geval contact op met onze Pensioendesk. Ook samenwonen heeft geen invloed op de opbouw van je pensioen.

VRAGEN?
Neem contact op met onze Pensioendesk. 0800 – 1972 deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

2020-03-11T14:13:08+01:0011 juli 2018|