Je gaat uit elkaar?

Je gaat uit elkaar?

 

Ex-partner heeft recht op de helft Het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft altijd gevolgen voor je pensioen. Zo heeft je ex-partner recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen voor de tijd dat je samen was. Het ouderdomspensioen voor je ex-partner gaat - ongeacht zijn of haar leeftijd - tegelijk met jouw ouderdomspensioen in. 

Scheidingsconvenant Je kunt met je ex-partner andere afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in bijvoorbeeld het scheidingsconvenant.

Informeer binnen 2 jaar Pensioenfonds Detailhandel Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen 2 jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Niet geregistreerd samenwonenden Jullie gaan uit elkaar, maar waren niet getrouwd en er was ook geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft je ex-partner mogelijk recht op het bijzonder partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden. Als jullie uit elkaar gaan, is het belangrijk dat je dit aan ons doorgeeft. Je kunt dit doen door het invullen van dit formulier.

Heeft een ex ook recht op partnerpensioen na echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap? Jouw ex heeft ook recht op het partnerpensioen dat jij opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op dit partnerpensioen, ook wel het bijzonder partnerpensioen genoemd, hoef je niks te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je ons wel informeren. Let op: Is er een nieuwe partner, dan wordt het bijzonder partnerpensioen in mindering gebracht op het partnerpensioen van deze partner. 

Wanneer is er recht op bijzonder partnerpensioen? Je ex-partner heeft recht op het bijzonder partnerpensioen bij het beëindigen van:

  • een huwelijk;
  • een geregistreerd partnerschap;
  • een gezamenlijke huishouding. 

De beëindiging van de gezamenlijke huishouding moet blijken uit:

  • een notariële akte waarin je gezamenlijke huishouding was vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst;
  • een onderhandse overeenkomst;
  • een door jou (en jouw ex-partner) ondertekende verklaring.

Afzien van bijzonder partnerpensioen Bij een scheiding kan jouw ex-partner afzien van het bijzonder partnerpensioen. Deze afspraak moet duidelijk zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant of een notariële akte. Je gebruikt daarin letterlijk de term 'bijzonder partnerpensioen'. Stuur een kopie van dit volledige document naar:

Pensioenfonds Detailhandel Postbus 1233 9701 BE Groningen

Berekening bijzonder partnerpensioen Het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het opgebouwde partnerpensioen op de datum van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van:

  • het vonnis van echtscheiding;
  • de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed;
  • de verklaring van eindiging van het geregistreerd partnerschap;
  • de rechterlijke uitspraak van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Niet getrouwd én geen geregistreerd partnerschap? Dan is het bijzonder partnerpensioen gelijk aan het opgebouwde partnerpensioen op de datum dat de gezamenlijke huishouding werd beëindigd. 

Partner wel of niet afmelden Woon je samen op basis van een samenlevingscontract of woon je in het buitenland? En eindigt je relatie? Neem dan contact op met onze Pensioendesk, 0800 - 1972.  Als je een huwelijk of partnerregistratie beëindigt, hoef je dit niet zelf bij ons te melden. Wij krijgen de wijziging door via de Basisregistratie Personen.

PRAKTISCHE INFORMATIE: In de brochure Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding staat meer informatie.

VRAGEN? Neem contact op met onze Pensioendesk. 0800 - 1972 deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl