Je wordt vader of moeder

Een baby verandert niks aan de pensioenopbouw
De geboorte van je kind verandert niks aan je pensioenopbouw. Het is niet nodig om de geboorte van je kind te melden bij Pensioenfonds Detailhandel.

Na je overlijden ontvangen je kinderen wezenpensioen
Naast je ouderdomspensioen bouw je ook wezenpensioen op. Wanneer je komt te overlijden,
hebben je kinderen mogelijk recht op wezenpensioen. Dit geldt voor kinderen tot 18
jaar. Voor studerende kinderen loopt het wezenpensioen onder bepaalde
voorwaarden uiterlijk tot 27 jaar door. Je kinderen ontvangen automatisch een
aanvraagformulier.

Wat bedoelen we met kinderen? Met kinderen wordt bedoeld:

  • Je eigen en geadopteerde kind(eren);
  • Stief- en pleegkinderen die je onderhoudt en opvoedt.

Hoogte wezenpensioen
Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen als je tot je pensionering bij Pensioenfonds Detailhandel pensioen zou opbouwen. Elk kind ontvangt wezenpensioen. Als er meer dan vijf kinderen zijn die recht hebben op wezenpensioen, wordt het totaal van vijf wezenpensioenen evenredig over alle kinderen verdeeld. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan 40% van het partnerpensioen.

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie over pensioenreglement.

Meer en minder werken of ouderschapsverlof
Bij de geboorte van je kind kun je ervoor kiezen om met ouderschapsverlof te gaan. Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof. Onder onbetaald verlof valt ook studie- of adoptieverlof of een sabbatical. In al deze gevallen kun je ervoor kiezen om de opbouw van het oudersdoms- en partnerpensioen voort te zetten. Dit heet vrijwillige voortzetting. Je betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie. De pensioenpremie wordt berekend over je pensioengevend loon. Meer informatie over vrijwillige voortzetting.

Hoe doe je dat?
Vrijwillige voortzetting moet je zelf bij Pensioenfonds Detailhandel aanvragen. Maar je mag het ook via je werkgever regelen. Het verzoek tot vrijwillige voortzetting moet je doen binnen 9 maanden na het einde van de deelneming.

Wat kost het?
Bij een vrijwillige voortzetting betaal je zelf de hele pensioenpremie. Het is dus duurder voor je. Dit komt omdat de pensioenpremie bestaat uit een werkgevers- en een werknemersdeel. Bij vrijwillige voortzetting betaal je beide delen. In het beste geval, betaal je vier keer zoveel.

Wat gebeurt er als je niet vrijwillig voortzet?
Dan blijft je partnerpensioen verzekerd op grond van je laatst uitbetaalde loon. Je kunt de vrijwillige voortzetting alleen beëindigen met een aangetekende brief. Daarbij geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting gedeeltelijk te stoppen of na beëindiging te hervatten. De vrijwillige voortzetting eindigt zonder je opzegging:

  • Na een periode van 3 jaar;
  • Op de dag voordat je met pensioen gaat;
  • Op de dag van je overlijden.
2020-03-11T13:59:31+01:0016 mei 2018|