Verkiezingen

Van 23 augustus tot en met 9 september van dit jaar worden de verkiezingen gehouden voor een nieuw bestuurslid van Pensioenfonds Detailhandel. Verkiesbaar zijn gepensioneerden van het pensioenfonds en personen die voldoende affiniteit hebben met de branche. Zij dienen te voldoen aan het profiel dat door het bestuur is opgesteld voor de bestuursfunctie. Vakbonden en verenigingen van gepensioneerden, die de belangen vertegenwoordigen van gepensioneerden uit de branche, kunnen kandidaten voordragen.

Individuele pensioengerechtigden moeten minstens 30 handtekeningen van pensioengerechtigden van het Pensioenfonds Detailhandel aandragen, om te waarborgen dat hij of zij voldoende gesteund wordt.

Kandidaten kunnen zich (laten) voordragen tot en met  24 mei 2019. (Dit in tegenstelling tot de data, genoemd in de kandidaatstellingsbrief die naar alle gepensioneerden gestuurd is).

De kandidaten presenteren zich in de Verkiezingskrant, die in een oplage van 115.000 exemplaren op 23 augustus van dit jaar wordt verstuurd naar alle gepensioneerden van het fonds. De nieuwe bestuurder moet met een meerderheid van stemmen worden gekozen en wordt op 11 september bekend gemaakt op de website van Pensioenfonds Detailhandel.