Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Oog voor milieu, maatschappij en goed bestuur
Pensioenfonds Detailhandel heeft een scherp oog voor alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en stimuleert de ondernemingen waarin het belegt om goed te zorgen voor het milieu, de maatschappij en de mensen binnen het bedrijf. Het fonds heeft de visie en werkwijze vastgelegd in het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB).

De focus ligt daarbinnen op drie thema’s:

  1. Wettelijk kader en sanctiewetgeving;
  2. Milieu en Klimaat;
  3. Sociale aspecten en Governance.

Bij de uitwerking van het MVB-beleid en de drie thema’s heeft het pensioenfonds de zogeheten Social Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties (VN) als leidraad gehanteerd.

Social Development Goals
(klik voor vergroting)


Zorgen voor een goed pensioen, in een gezonde en eerlijke wereld.

Henk Groot – Hoofd Beleggingen

Beleggingscategorieën
Om de risico’s te verlagen en de opbrengsten te verbeteren belegt het pensioenfonds in verschillende beleggingscategorieën waaronder staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen en vastgoed. Samen vormen deze vier categorieën de portefeuille. Bekijk op de pagina ‘Portefeuille’ wat elke beleggingscategorie precies inhoudt en op welke wijze wordt bijgedragen aan de groei (opbrengsten) van het vermogen van het fonds.

Transparantie
Het pensioenfonds wil duidelijk zijn over het beleggingsbeleid en de resultaten. Op de pagina Rendementen zijn de beleggingsresultaten over de afgelopen jaren te vinden.

Maatschappelijk verantwoord beleggen, hoe werkt dat in de praktijk?

Op basis van verschillende internationale verdragen heeft Pensioenfonds Detailhandel regels opgesteld die bepalen in welke bedrijven en landen wel en niet wordt belegd. Dit betekent dat door dit beleggingsbeleid een aantal landen èn bedrijven is uitgesloten zodat daar geen beleggingen plaatsvinden.

Uitsluiting betekent dat we niet beleggen in ondernemingen die zich bezighouden met de verkoop of vervaardiging van omstreden wapens. Ook wordt er niet belegd in (ondernemingen die gevestigd zijn in) landen die op de sanctielijst staan van de Verenigde Naties of Europese Unie. Om te zorgen voor een blijvende groei van ons vermogen vindt uitsluiting van ondernemingen slechts in beperkte mate plaats.

De verschillende categorieën die onder omstreden (controversiële) wapens vallen zijn:

  • Clusterbommen
  • Landmijnen
  • Biologische wapens
  • Chemische wapens
  • Wapens op basis van verarmd uranium
  • Nucleaire wapens in strijd met het non-proliferatieverdrag
  • Witte fosfor

Wil je weten welke bedrijven zijn uitgesloten? Hier vind je de gehele uitsluitingslijst.

Pensioenfonds Detailhandel kan wereldwijd haar stem uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen en doet dat met de hulp van BMO Global Asset Management (BMO GAM). Deze organisatie bundelt de stemrechten van meerdere beleggers om zo nog meer invloed te kunnen uitoefenen. Bekijk de resultaten van de stemrondes tijdens aandeelhoudersvergaderingen binnen de portefeuille van Pensioenfonds Detailhandel. Klip op de stemmonitor en vul een specifieke organisatie in om de resultaten te bekijken.

Stemmonitor

Pensioenfonds Detailhandel is een betrokken belegger en volgt de ontwikkelingen van de bedrijven waarin het belegt op de voet. Er wordt gesproken met de bedrijven waarbij wordt aangegeven waar verbeteringen worden verwacht, dat heet engagement. Ook is het fonds aanwezig bij algemene aandeelhoudersvergaderingen en wordt meegestemd over het bedrijfsbeleid. Denk aan beslissingen over het ontslag of de benoeming van bestuurders, het vaststellen van de jaarrekening en zaken als fusies, splitsingen of overnames. Mochten bepaalde ontwikkelingen van een bedrijf niet stroken met het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel, dan stemt het fonds tegen of gaat in gesprek met het bestuur van de onderneming.

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

Kwartaalverslagen engagement

2020-03-11T17:06:27+01:0028 mei 2018|