Nieuwe aansluiting

Op dit moment bent u nog niet aangesloten bij het pensioenfonds. U valt wel onder de verplichtstelling of u wilt zich vrijwillig aansluiten. Hoe gaat uw aansluiting bij het pensioenfonds in zijn werk, wat moet u weten en wat regelt u zelf? Hieronder leest u hier meer over.

Valt uw bedrijf onder de verplichtstelling?
Vanaf 9 juli 2011 is de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel verplicht gesteld voor werkgevers die zich voor meer dan 50% van de loonsom bezighouden met de detailhandel. Daarvoor was de pensioenregeling voor alle werkgevers binnen de bedrijfstak verplicht.

Ambsthalve aansluiting
Stuurt u het bedrijfsonderzoek niet terug, dan beoordelen wij ambtshalve of u bij het pensioenfonds wordt aangesloten. Dit is ook het geval bij een onvolledige pensioenaangifte, waarbij meer dan de helft van de loongegevens ontbreken. U ontvangt dan ook een ambsthalve nota in plaats van een premienota. Een ambtshalve nota is gebaseerd op een schatting of op de laatst opgelegde premienota. Het kan zijn dat de ambtshalve nota hoger is dan de premie die u eigenlijk zou moeten betalen. U moet deze nota wel betalen. Zodra wij een volledige en juiste pensioenaangifte van u hebben ontvangen, wordt de ambtshalve nota gecorrigeerd.

Vrijwillige aansluiting
Valt u als werkgever niet onder de verplichtstelling, maar is uw bedrijf wel verwant aan de bedrijfstak Detailhandel? Of zijn uw bedrijfsactiviteiten veranderd en wilt u deelnemen aan de pensioenregeling? Dan kunt u zich mogelijk vrijwillig aansluiten bij Pensioenfonds Detailhandel. Uw werknemers bouwen dan dezelfde pensioenaanspraken op als die van verplicht aangesloten werkgevers. Vrijwillige aansluiting is alleen mogelijk als u niet onder de verplichtstelling van een ander bedrijfstakpensioenfonds valt.

U kunt een verzoek tot vrijwillige aansluiting bij ons indienen in de volgende situaties:

  1. Uw loonontwikkeling is gemiddeld gelijk aan die van de cao-lonen van de detailhandelssectoren die onder het fonds vallen.
  2. Er is sprake van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die verplicht is aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel.
  3. U was eerst verplicht aangesloten, maar valt nu niet meer onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Detailhandel.

Wilt u meer informatie over vrijwillige aansluiting of wilt u zich bij ons aanmelden? Neem dan contact op met onze Werkgeversdesk. Houd uw Kamer van Koophandel-nummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.

Hoe meldt u uw bedrijf aan bij ons pensioenfonds?
Bent u actief in de bedrijfstak Detailhandel, dan valt u mogelijk onder de verplichtstelling. Neem contact op met onze Werkgeversdesk via 050 – 522 50 98. Of stuur een e-mail naar: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl. Geef uw nummer van de Kamer van Koophandel door en uw vestigingsnummer. U ontvangt dan van ons een formulier Bedrijfsonderzoek. Hiermee vragen wij uw bedrijfsactiviteiten op om te toetsen of u onder de verplichtstelling valt.

Op basis van de gegevens die u invult op het formulier Bedrijfsonderzoek, beoordelen wij of uw bedrijf onder deze verplichtstelling valt. Stuur het formulier zo snel mogelijk ingevuld naar ons terug. Ook als u geen medewerkers in dienst heeft. U ontvangt  binnen drie weken schriftelijk bericht van ons over de verwerking van uw gegevens en eventuele aansluiting bij het pensioenfonds.

Meld werknemers tijdig aan
Is uw inschrijving afgerond? Meld dan uw werknemers tijdig aan bij het pensioenfonds. Dat kan via de pensioenaangifte. U voert de salarisgegevens van uw werknemers in het salarispakket in. Daarna verzendt u de aangifte via het werkgeversportaal. Op het werkgeversportaal kunt u zien of uw gegevens zijn verwerkt.

Heeft u vragen over de gegevensaanlevering? Neem dan contact op met onze Werkgeversdesk.

2020-03-11T14:04:55+01:0001 juni 2018|