Onbetaald verlof/zwangerschapsverlof

Onbetaald verlof/zwangerschapsverlof

Bij onbetaald verlof en zwangerschapsverlof verandert er wat voor het pensioen. Wat moet uw werknemer weten? En waar moet u zelf rekening mee houden?

Onbetaald verlof

'Onbetaald verlof' is een verzamelnaam voor verschillende verlofvormen. Bijvoorbeeld ouderschaps-, zorg- en adoptieverlof, maar ook studie- en sabbatsverlof. In alle gevallen stopt de pensioenopbouw. Werknemers die hun pensioenopbouw willen voortzetten, kunnen kiezen voor vrijwillige voortzetting. De werknemer betaalt dan zelf de hele pensioenpremie. Een werknemer moet dit zelf of via u bij ons pensioenfonds aanvragen. Werknemers die niets regelen, zijn in de verlofperiode wel verzekerd voor het partnerpensioen.

Zwangerschapsverlof

Bij zwangerschapsverlof blijft u verplicht om de pensioenpremie te betalen. Normaal houdt u een deel van de premie in op het loon van uw werkneemster. Of dit nu ook zo is, hangt af van wat u heeft afgesproken:

  • U betaalt het loon door Er verandert niets in de premiebetaling. UWV betaalt het loon door.
  • U kunt de premie niet inhouden op het loon van uw werkneemster Dat betekent dat u handmatig een jaaropgave moet doen. U neemt daarbij het volledige loon van de werkneemster op. Daarnaast moet u samen afspreken hoe uw werkneemster haar deel van de pensioenpremie betaalt.