Call us icon
Voor onze telefonische helpdesk, ga naar de contactpagina

Elke werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Naar contact pagina

Onze financiële positie

Het is voor pensioenfondsen belangrijk dat ze voldoende bezittingen hebben om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. De verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen wordt aangegeven met de dekkingsgraad.

Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is 111,0%. Eind december 2020 zijn de bezittingen ca €32.221 miljard, tegenover de verplichtingen: ca €29.043 miljard. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Deze was eind december 2020 105,5%.

Dekkingsgraad 2020
Dekkingsgraad 2020
Dekkingsgraad 2019
Dekkingsgraad 2019
Dekkingsgraad 2014 -2018
Dekkingsgraad 2014 -2018
Dekkingsgraad 2017
Dekkingsgraad 2018
Dekkingsgraad 2018
Waarom is de dekkingsgraad zo belangrijk?

Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter de financiële situatie van het pensioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies evenveel vermogen als bezittingen. Voor iedere euro die betaald moet worden, is er 1 euro in kas. Precies genoeg lijkt mooi, maar het is veiliger om een buffer (reserve) te hebben. Om tegenvallers op te vangen, maar ook om de pensioenen te kunnen verhogen met een toeslag. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Zo moet de dekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel minimaal 105% zijn. Komen we onder dit minimum, dan spreken we over onderdekking.

De waarde van uw pensioen

Omdat prijzen blijven stijgen, wordt uw geld elk jaar minder waard. U kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. Dat betekent dat ook uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. Om dit te voorkomen, probeert het pensioenfonds elk jaar de pensioenen te verhogen.

Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhoging van jouw pensioen uit het behaalde beleggingsrendement. Een verhoging is echter alleen mogelijk als het pensioenfonds genoeg geld heeft. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging en er wordt geen premie voor betaald.

Herstelplan

Pensioenfonds Detailhandel gaat door met de maatregelen die eerder in het herstelplan zijn vastgelegd. We houden u via deze website op de hoogte van onze financiële positie.