Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Voor de opbouw van pensioen wordt er regelmatig een bedrag apart gezet: de pensioenpremie. Dit geld wordt beheerd door het pensioenfonds. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat deze reserve verder groeit en dat werknemers hiervan maandelijks een vast bedrag ontvangen nadat ze met pensioen zijn gegaan.

Opbouw

Een werknemer begint met het opbouwen van pensioen als hij in dienst is. Is een werknemer op dat moment jonger dan 20 jaar, dan bouwt hij pas pensioen op vanaf de eerste dag in de maand dat hij 20 jaar wordt. U als werkgever moet dit binnen één maand na aanvang melden. De werknemer bouwt jaarlijks 1,622% ouderdomspensioen op over zijn pensioengrondslag. De opbouw van ouderdomspensioen stopt als de werknemer met pensioen gaat. 

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het jaarloon minus de franchise. Over het loon boven het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) bouwt de werknemer geen ouderdomspensioen meer op. Bij Rekencijfers vindt u het actuele bedrag maximumloon.

  • Jaarloon: het bruto jaarinkomen, zoals omschreven is in de Wet Financiering sociale verzekeringen (loon Wfsv).
  • Franchise: bij de pensioenopbouw wordt al rekening gehouden met de AOW die de werknemer vanaf de AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over dit deel van het inkomen wordt daarom geen pensioen opgebouwd. Als de werknemer niet fulltime werkt, wordt de franchise evenredig aangepast. Bij Rekencijfers vindt u de actuele (fulltime) franchise.

Aanvullende opbouw in bepaalde branches

In bepaalde branches werd aanvullend ouderdomspensioen opgebouwd. Met ingang van 2015 is deze aanvullende opbouw vervallen:

  • Werknemers die in de Gemengde Branche of de Speelgoedbranche werken, bouwen 0,20% aanvullend ouderdomspensioen op.
  • Werknemers die in de Branche Aardappelen, Groenten en Fruit werken, bouwen 0,25% aanvullend ouderdomspensioen op.

Ingang

Het ouderdomspensioen gaat standaard in op 67-jarige leeftijd. De werknemer ontvangt het ouderdomspensioen levenslang. In de Pensioenregeling detailhandel is het mogelijk om al voor 67 jaar te stoppen met werken en met pensioen te gaan, als de financiële situatie van de werknemer dat toelaat. De mogelijkheden zijn:

  • Eerder stoppen dan 67 jaar.
  • Gedeeltelijk eerder stoppen dan 67 jaar.
  • Doorwerken tot 70 jaar. 

Hoogte van het ouderdomspensioen

Hoeveel pensioen een werknemer opbouwt, hangt onder andere af van de hoogte van het loon, hoe lang hij deelneemt aan de regeling en het soort pensioenregeling. In dit geval gaat het om een middelloonregeling. Bij deze regeling wordt elk jaar een vast percentage aan pensioen opgebouwd. Het uiteindelijke pensioen is een afspiegeling van wat de werknemer gemiddeld heeft verdiend. 

Variëren met de hoogte van de uitkering

Het is mogelijk om de hoogte van de pensioenuitkering aan te passen aan de persoonlijke situatie. De werknemer kan ervoor kiezen om in de eerste periode van zijn pensioen een hogere uitkering te ontvangen en daarna een lagere. Of juist de eerste tijd een lagere uitkering en daarna een hogere. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • De eerste periode is minimaal één maand en maximaal twaalf jaar; en
  • De lagere uitkering is niet lager dan 75% van de hogere pensioenuitkering.