Over het pensioenfonds

Over het pensioenfonds

Naam en vestigingsplaats

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (hierna: het pensioenfonds) is opgericht op 1 januari 1972 en statutair gevestigd in Utrecht. Het pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 41178211. De laatste statutenwijziging vond plaats per 15 december 2016. Het pensioenfonds is lid van de Pensioenfederatie.