Overlijden

Overlijden

Een overlijden moet altijd aan de burgerlijke stand worden doorgegeven. De burgerlijke stand geeft het overlijden automatisch door aan het pensioenfonds.

Wanneer komt er bericht van het pensioenfonds?

Het pensioenfonds neemt na ontvangst van de overlijdensmelding contact op met de nabestaanden. Als het pensioenfonds een maand na het overlijden nog geen contact heeft opgenomen, kan het overlijden ook rechtstreeks bij het pensioenfonds worden gemeld. Neem dan contact met ons op.

Pensioen voor uw nabestaanden

Als u overlijdt, heeft uw partner vanaf de eerste dag van de maand nadat u bent overleden recht op een partnerpensioen van het pensioenfonds. Voor uw kinderen tot 18 jaar is er een wezenpensioen (als uw kinderen studeren, hebben ze tot hun 27ste recht op wezenpensioen). Voorwaarde hiervoor is wel dat uw partner en uw kinderen al recht hadden op pensioen bij het pensioenfonds voordat u met pensioen ging.