Pensioenakkoord 2020: de highlights op een rij

Utrecht, 1 juli 2020

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de hoofdlijnen van de uitwerking van het pensioenakkoord:

 • De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog.
  Tot 2022 wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna loopt deze op tot 67 jaar in 2024.
 • Afschaffing doorsneesystematiek.
 • Keuze uit twee pensioencontracten.
 • Op 1 januari 2022 nieuwe wetgeving gereed, uiterlijk 1 januari 2026 naar een nieuw pensioencontract.

Twee pensioencontracten

Er gaan twee nieuwe pensioencontracten gelden waaruit de sociale partners een keuze kunnen maken.

Pensioencontract 1

 • Ongeacht leeftijd dezelfde pensioenpremie in een persoonlijk potje.
 • Pensioenfonds belegt, één totaal belegd vermogen voor iedereen gezamenlijk.
 • In voor en tegenspoed.
 • De verdeling van het rendement op het belegd vermogen over alle leeftijden wordt vooraf vastgesteld: minder beleggingsrisico naarmate mensen ouder zijn.
 • Met een solidariteitsreserve, in slechte beleggingsjaren te gebruiken om hiervoor te compenseren.
 • Bij ingang van pensioen het persoonlijk potje gebruiken voor de jaarlijkse pensioenuitkering, rendementen worden uitgesmeerd over toekomstige jaren.
 • Geen noodzaak meer om buffers aan te houden.
 • Met een nabestaandenpensioen en dekking bij arbeidsongeschiktheid.
 • De al opgebouwde pensioenen worden in principe omgezet in een persoonlijk potje.

Pensioencontract 2 is gelijk aan pensioencontract 1, maar:

 • Pensioenfonds belegt voor iedereen afzonderlijk zijn eigen persoonlijke potje.
 • Eventueel individuele keuzes voor meer of minder risico.
 • Rendement op de in je persoonlijke potje aanwezige beleggingen.
 • Geen solidariteitsreserve.
2020-07-01T10:56:52+02:0001 juli 2020|