PERSBERICHT

Utrecht – Pensioenfonds Detailhandel streeft naar een goed pensioen voor zijn deelnemers en is ervan overtuigd dat duurzaam beleggen ook op langere termijn waarde zal creëren. Pensioenfonds Detailhandel stimuleert de bedrijven waarin het investeert verantwoord om te gaan met het milieu, de maatschappij en medewerkers.

Om deze visie verder vorm te geven, werkte Pensioenfonds Detailhandel samen met indexprovider FTSE Russell en vermogensbeheerder BlackRock aan een ​​ voor het pensioenfonds ontwikkelde nieuwe duurzame benchmark (index) voor de aandelenportefeuille ‘ontwikkelde markten’ die een waarde heeft van circa € 5,8 miljard.

De index* is ontworpen om een ​​brede publieke benchmark voor aandelen in overeenstemming te brengen met aspecten van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Wegingen van investeringen in bedrijven binnen de index worden aangepast op basis van de uitkomsten van ESG-screening door FTSE Russell op thema’s als klimaatverandering, mensenrechten en arbeidsomstandigheden **. De kenmerken van een passief beheerde portefeuille blijven behouden.

Deze nieuwe aangepaste index is ontwikkeld op basis van gevalideerde duurzaamheidsmodellen van FTSE Russell, met de nadruk op de vier SDG’s die zijn opgenomen in het duurzaam beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel:

  • Fatsoenlijk werk en economische groei (SDG 8)
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
  • Klimaatactie (SDG 13),
  • Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen (SDG 16)

Henk van der Kolk, voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel: “Pensioenfonds Detailhandel wil het risico van zijn investeringen minimaliseren en tegelijkertijd op een duurzame manier het hoogst mogelijke rendement behalen. Het creëren van deze unieke SDG-gerichte index is een belangrijke eerste stap om de volledige portefeuille te verduurzamen op een manier die aansluit bij de ESG-thema’s en SDG’s die onze deelnemers belangrijk vinden.”

Monique Donders, Country manager Nederland, BlackRock: “Veel van onze klanten heroverwegen hoe hun portfolio’s zijn opgebouwd en zoeken oplossingen die hun duurzaamheidsdoelstellingen tot uitdrukking brengen. We zijn zeer verheugd dat we deze nieuwe benchmark met Pensioenfonds Detailhandel hebben kunnen initiëren en implementeren, die ervoor zal zorgen dat het pensioenfonds zijn duurzaamheidsdoelstellingen via deze nieuwe beleggingsoplossing kan realiseren. ”

Waqas Samad, CEO FTSE Russell: “FTSE Russell ondersteunt van harte de inspanningen van Pensioenfonds Detailhandel om haar ESG-strategie te implementeren door met hen en BlackRock samen te werken aan een unieke benchmark voor aandelen die zijn afgestemd op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Met deze innovatieve benadering ondersteunen we beleggers bij hun keuze om duurzame beleggingsdoelstellingen op te nemen in alle aspecten van hun portfolio. Ik kijk ernaar uit deze samenwerking verder uit te bouwen.”

Een onder- en overwaardering in de weging van bedrijven die goed presteren en minder goed presteren in termen van SDG’s 8, 12, 13 en 16, levert een benchmark op voor Detailhandel en daarmee een portfolio dat wat betreft duurzaamheids scores een duidelijke verbetering geeft op de gekozen SDG’s. Zo neemt de CO2-productie en oliereserves af met ongeveer 50%, terwijl de ‘groene opbrengsten’ met z’on 10% zullen toenemen.

De doelen zijn geselecteerd uit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. De onderwerpen met pensioendeelnemers: waardig werk en economische groei (SDG 8), Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), Klimaatactie (SDG 13), Vrede, justitie en sterke instellingen (SDG 16).

* FTSE op maat ontwikkelde ex-Korea SDG Aligned Net Tax (DSDG) Index

** De FTSE SDG Aligned-index is ontwikkeld om beleggers te helpen bij het afstemmen van een brede marktbenchmark met geselecteerde VN Sustainable Development Goals (SDG’s), met name de doelen 8, 12, 13 en 16. Bedrijfsgewichten binnen de index worden aangepast aan de hand van de duurzame investeringesthema’s die zijn geïdentificeerd en afgestemd op specifieke aspecten van de vier SDG’s. Deze thema’s zijn: Anticorruptie, Klimaatverandering, Mensenrechten & Gemeenschap, Arbeidsnormen en Verontreiniging en Hulpbronnen. Met betrekking SDG 13, klimaatverandering worden bedrijven  beoordeeld drie belangrijke klimaatveranderingsoverwegingen: koolstofemissies, fossiele brandstofreserves en groene inkomsten. De index past uitsluiting toe gebaseerd op de United Nations Global Compact-principes en op bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens.

Over Pensioenfonds Detailhandel
Met meer dan een miljoen pensioendeelnemers en een vermogen van EUR 21 miljard is Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het pensioenfonds belegt zijn vermogen in aandelen, obligaties en onroerend goed. Deze investeringen zijn langdurig, zodat in de toekomst (en over meerdere generaties) een goed pensioen kan worden uitbetaald.

Over BlackRock
BlackRock helpt beleggers om aan een betere financiële toekomst te bouwen. Vanuit onze visie dat we de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk willen dienen, bieden we beleggingen en ontwikkelen we technologie om hen te ondersteunen bij het realiseren van hun belangrijkste financiële doelen. Per 31 december 2018 beheerde BlackRock namens beleggers over de hele wereld effecten met een totale waarde van ca. USD 5.980 miljard. Ga voor meer informatie naar www.blackrock.nl.

Over FTSE Russel
FTSE Russell is een wereldwijde indexleider die innovatieve benchmarking-, analyse- en gegevensoplossingen biedt voor beleggers over de hele wereld. FTSE Russell berekent duizenden indexen die markten en activaklassen meten en benchmarken in meer dan 70 landen, waarmee wereldwijd 98% van de belegbare markt wordt gedekt. De expertise en producten van de FTSE Russell-index worden wereldwijd door institutionele en particuliere beleggers op grote schaal gebruikt. Ongeveer $16 biljoen wordt momenteel gebenchmarkt met FTSE Russell-indexen. Ga voor meer informatie naar: https://www.ftserussell.com
**
Voor de redactie – niet voor publicatie-
Contact voor meer informatie of een interview >>
Pensioenfonds Detailhandel – Tine van Heerikhuize, tine.vanheerikhuize@bureaubpfd.nl, M 0624887027
BlackRock – Astrid Overeem, astrid.overeem@blackrock.com , M 0651062500.

PDF

PDF English

2019-03-26T08:22:28+01:0025 maart 2019|