Pensioenfonds Detailhandel verhoogt pensioenen

Pensioenfonds Detailhandel verhoogt in 2019 de pensioenen met 0,1 procent. Deze ‘gedeeltelijke indexatie’ is het gevolg van de stabiele financiële koers die het pensioenfonds vaart. Eind december 2018 behaalde Pensioenfonds Detailhandel een beleidsdekkingsgraad van 110,6 procent. Om een gedeeltelijke indexatie te mogen doorvoeren, is een beleidsdekkingsgraad van 110 procent of hoger vereist. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Pas bij een beleidsdekkingsgraad boven de 124,6 procent mag Pensioenfonds Detailhandel volledig indexeren. Onder de 104 procent moeten pensioenfondsen korten.

Voorzitter Henk van der Kolk is blij dat Pensioenfonds Detailhandel ondanks de lage rente – en de enorme schommelingen op de beurzen – goede resultaten weet te boeken. “Met ons pensioenfonds willen we een vertrouwde plek zijn, waar je bouwt aan je financiële back-up voor later en waar je je geld op een duurzame manier ziet groeien. Daarom houden we de kosten van de organisatie zo laag mogelijk en proberen de risico’s bij het beleggen zo goed mogelijk te spreiden en af te dekken. Hierdoor zijn we in staat om mooi resultaten te boeken. Daar mogen onze gepensioneerden van meeprofiteren, zodra dat kan.”

Pensioenfonds Detailhandel is met ruim 300.000 deelnemers, 32.000 werkgevers en 113.000 gepensioneerden één van de grotere fondsen van Nederland. In de komende jaren is het pensioenfonds van plan flink door te groeien. Van der Kolk: “Hiermee halen we nog meer schaalvoordelen die we in concrete stappen kunnen vertalen naar pluspunten voor onze deelnemers, werkgevers en gepensioneerden.”