Pensioenkeuzes

Pensioenkeuzes

Vlak voor de pensioendatum kunnen werknemers hun pensioen op een paar manieren aanpassen. Wat is er dan mogelijk? Kijk voor meer informatie ook op het werknemersdeel van deze website.

Uw werknemer kiest een andere pensioendatum

Werknemers gaan bij deze pensioenregeling standaard op hun 67ste met pensioen. Maar dit kan al vanaf 55 jaar. De werknemer moet dan wel stoppen met werken. De pensioenopbouw stopt dan. De pensioenuitkering zal dus lager uitvallen. Als uw werknemer eerder met pensioen wil, moet dit zes maanden van tevoren worden aangevraagd bij onze Pensioendesk. Een werknemer kan in overleg met u ook langer doorwerken (na 67 jaar). Vanaf 70 jaar bouwt uw werknemer dan geen pensioen meer op en gaat de pensioenuitkering in.

Uw werknemer overweegt om gedeeltelijk met pensioen te gaan

Een werknemer die nog geen 67 jaar is, kan al voor een deel met pensioen gaan. Uw werknemer bouwt dan alleen pensioen op over de dagen dat hij werkt. De pensioenuitkering zal dus lager uitvallen. Deze keuze kan maar één keer gemaakt worden. Vanaf 67 jaar gaat de volledige pensioenuitkering in. Uw werknemer regelt dit via onze Pensioendesk.

En uitruil?

Het ouderdomspensioen en het partnerpensioen kunnen vlak voor de pensioendatum onderling worden uitgeruild. Dit kan maar één keer. Het partnerpensioen mag helemaal worden uitgeruild. Voor de uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen geldt een bovengrens. Bij uitruil van partnerpensioen moet de partner altijd schriftelijk toestemming geven.

Eerst meer, dan minder

Een werknemer kan de hoogte van de pensioenuitkering aanpassen. Hij of zij kan met een hogere uitkering beginnen en met een lagere uitkering eindigen. Een werknemer kan deze keuze maar één keer maken als het ouderdomspensioen volledig ingaat. Ook zijn er voorwaarden voor de termijn en hoogte van de pensioenuitkering.

Uw werknemer wil advies

Al deze keuzes hebben financiële gevolgen. Voor meer advies kunt u uw werknemer verwijzen naar onze Pensioendesk.