Utrecht 6 december 2017Per 1 januari 2018 wordt de pensioenopbouw van werknemers in de sector wonen overgenomen door Pensioenfonds Detailhandel. Dit is met instemming van beide fondsbesturen besloten door INretail, FNV en CNV, de sociale partners betrokken bij Pensioenfonds Wonen. Het Ministerie van SZW heeft na advies van DNB groen licht gegeven voor deze overgang. Pensioenfonds Wonen zal als ‘gesloten’ fonds uitgebreid onderzoek doen naar mogelijke scenario’s voor collectieve waarde-overdracht en daarbij ook met Pensioenfonds Detailhandel in overleg treden voor een mogelijke overgang van het gehele fonds naar Pensioenfonds Detailhandel. De uitvoering van het gesloten Pensioenfonds Wonen wordt per 1 januari 2018 ondergebracht bij TKP in Groningen. De administratie van Pensioenfonds Detailhandel is nu al ondergebracht bij TKP.

De integratie van Wonen en Detailhandel is in het belang van werkgevers en werknemers. Het geeft schaalvoordelen, perspectief op een beter pensioenresultaat en een lagere premie voor werkgevers en werknemers in de sector Wonen. De regeling van Pensioenfonds Wonen is de afgelopen jaren al gelijk getrokken met die van Detailhandel waardoor een overgang voor de medewerkers nauwelijks aanpassingen behoeft.

Pensioenfonds Wonen heeft ruim 140.000 deelnemers (30.000 actieven) en een belegd vermogen van 3,7 miljard euro. De actuele dekkingsgraad is 104,5%. Pensioenfonds Detailhandel behoort met 1,1 miljoen deelnemers (260.000 actieven) en een belegd vermogen van 20 miljard euro tot de grotere fondsen. Met een actuele dekkingsgraad van 111,1% is Pensioenfonds Detailhandel een solide fonds dat open staat voor integratie met fondsen die in de handel actief zijn.

In 2017 sloten Pensioenfonds Textielgroothandel en Pensioenfonds Schoenmakerij zich aan bij Pensioenfonds Detailhandel.