Waaruit bestaat de beleggingsportefeuille

De portefeuille van Pensioenfonds Detailhandel bestaat uit staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen en vastgoed.

Pensioenfonds Detailhandel belegt niet zelf, maar besteedt alle werkzaamheden rondom de beleggingsactiviteiten uit aan gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven –vermogensbeheerders, custodians en adviseurs – worden door het bestuursbureau van het pensioenfonds geselecteerd en gemonitord. Daarbij vormen de kwaliteit van de dienstverlening, kosten en een open manier van werken de belangrijkste selectiecriteria.

Pensioenfonds Detailhandel heeft haar organisatie zodanig ingericht, dat het bestuur te allen tijde de controle heeft, zodat het aan alle uitvoerders en adviseurs het vereiste tegenwicht (countervailing power) kan bieden.

Is de beleggingsstrategie succesvol?

Het rendement in 2018 was 0,55%. Dit rendement bevat ook het rendement dat behaald is op het afdekken van rente- en valutarisico binnen de portefeuille ‘(hedged’). Het rendement zonder het rendement op afdekken van rente- en valutarisico (unhedged) komt ultimo 2018 uit op -0,33%.

Hoe ziet de beleggingsportefeuille eruit?

Beleggingen over de afgelopen jaren

36%

Aandelen

Noord Amerika 49%
Europa 22%
Japan 7%
Divers 22%

Het grootste gedeelte van de aandelenbeleggingen van het pensioenfonds wordt belegd in zogenaamde ontwikkelde markten (Europa, Noord-Amerika en Japan en Pacific ex-Japan). Ook wordt er in kleine mate belegd in aandelen in minder ontwikkelde markten (ook wel emerging markets genoemd).

57%

Obligaties

Staatsobligaties 46%
Bedrijfsobligaties 22%
Overig 31%

Het grootste gedeelte van de obligatiebeleggingen van het pensioenfonds wordt belegd in Bedrijfs- (leningen aan grote bedrijven met een goede kredietwaardigheid) en Staatsobligaties (alleen in EURO-landen met een goede kredietwaardigheid; dit zijn Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland, Nederland en Luxemburg).

Er wordt ook belegd in:

  • Nederlandse Woninghypotheken
  • Obligaties in minder ontwikkelde markten (zogenaamde emerging market debt)
  • Obligaties met een hoog risicoprofiel en een lagere kredietwaardigheid, maar een aantrekkelijk rendement bieden (zogenaamde High Yield). In dit overzicht onder ‘Overig’.
5%

Vastgoed

Beursgenoteerd 49%
Niet-beursgenoteerd 51%

Het pensioenfonds belegt in Nederlandse niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen (winkels, woningen) en in wereldwijd beursgenoteerd vastgoed.

2%

Divers

Liquide middelen 26%
Direct Lending 17%
Infrastructuur 41%
Private Equity 11%
Onderhandse leningen 5%

Een klein gedeelte van de portefeuille wordt belegd in zogenaamde ‘alternatieve’ beleggingscategorieën. Een aantal van deze beleggingen zit in de afbouwfase (er wordt wel geld uitgekeerd maar door het pensioenfonds niet meer opnieuw in deze categorieën belegd).

2019-02-19T10:37:49+00:00