Waaruit bestaat de beleggingsportefeuille

De portefeuille van Pensioenfonds Detailhandel bestaat uit staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen en vastgoed.

Pensioenfonds Detailhandel belegt niet zelf, maar besteedt alle werkzaamheden rondom de beleggingsactiviteiten uit aan gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven –vermogensbeheerders, custodians en adviseurs – worden door het bestuursbureau van het pensioenfonds geselecteerd en gemonitord. Daarbij vormen de kwaliteit van de dienstverlening, kosten en een open manier van werken de belangrijkste selectiecriteria.

Pensioenfonds Detailhandel heeft haar organisatie zodanig ingericht, dat het bestuur te allen tijde de controle heeft, zodat het aan alle uitvoerders en adviseurs het vereiste tegenwicht (countervailing power) kan bieden.

Beleggingen over de afgelopen jaren

  • Beleggingen per 31 maart 2019  PDF 
32%

Aandelen

Ontwikkelde markten 84%
Opkomende markten 16%

Het grootste gedeelte van de aandelenbeleggingen van het pensioenfonds wordt belegd in zogenaamde ontwikkelde markten (Europa, Noord-Amerika en Japan en Pacific ex-Japan). Ook wordt er in kleine mate belegd in aandelen in minder ontwikkelde markten (ook wel emerging markets genoemd).

58%

Obligaties

Euro staatsobligaties 56%
Euro bedrijfsobligaties 17%
Overig 27%

Het grootste gedeelte van de obligatiebeleggingen van het pensioenfonds wordt belegd in staatsobligaties (alleen in EURO-landen met een goede kredietwaardigheid; dit zijn Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland, Nederland en Luxemburg) en bedrijfsobligaties (leningen aan grote bedrijven met een goede kredietwaardigheid).

Onder overig wordt verstaan:

  • Obligaties in minder ontwikkelde markten (zogenaamde emerging market debt)
  • Obligaties met een hoog risicoprofiel en een lagere kredietwaardigheid, die een aantrekkelijk rendement bieden (zogenaamde High Yield).
4%

Vastgoed

Beursgenoteerd 50%
Niet-beursgenoteerd 50%

Het pensioenfonds belegt in Nederlandse niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen (winkels, woningen en kantoren) en in wereldwijd beursgenoteerd vastgoed.

4%

Nederlandse woninghypotheken

100%
2%

Divers

Liquide middelen 42%
Direct Lending 16%
Alternatieve beleggingen 42%

Een klein gedeelte van de portefeuille wordt belegd in zogenaamde ‘alternatieve’ beleggingscategorieën. Een aantal van deze beleggingen zit in de afbouwfase (er wordt wel geld uitgekeerd maar door het pensioenfonds niet meer opnieuw in deze categorieën belegd).