Premieafdracht

In Nederland is pensioen een arbeidsvoorwaarde. Afgesproken door sociale partners (werkgevers en werknemers). Een belangrijk deel van de maandelijkse pensioenpremie voor medewerkers wordt betaald door de onderneming. Deze kan via een automatische incasso door Pensioenfonds Detailhandel worden afgeschreven (machtigen via het werkgeversportaal) of per maandfactuur worden voldaan. Op elke nota staat de vervaldatum.

Automatische incasso
Wij kunnen de pensioenpremies ook automatisch voor u laten afschrijven. Dan hoeft u hier niet naar om te kijken. U kunt ons hiervoor machtigen via het werkgeversportaal.

2018-07-18T15:27:16+00:00