Premieoverzicht en rekencijfers

Dit zijn de rekencijfers waarmee Pensioenfonds Detailhandel het ouderdomspensioen van een werknemer bepaalt.

2018 2017 2016 2015
Maximum loon Wfsv op jaarbasis (bovengrens) € 54.614,- € 53.701,- € 52.763,- € 51.976,-
Franchise € 13.101,- € 12.866,- € 12.577,- € 12.564,-
Premiepercentage 21,600% 21,600% 19,400% € 19,400%
Werkgeversdeel 15,900% 15,900% 14,281% 14,281%
Werknemersdeel 5,700% 5,700% 5,119% 5,119%
Opbouwpercentage OP (tot grensbedrag) 1,622% 1,750% 1,750% 1,750%
Opbouwpercentage PP 1,135% 1,225% 1,225% 1,225%
Opbouwpercentage WzP 20% van PP 20% van PP 20% van PP 20% van PP
2018-07-23T12:56:08+00:00