Relatie en kinderen

Relatie en kinderen

Veranderingen in het privé-leven van een werknemer kunnen gevolgen hebben voor het pensioen. Wat moet uw werknemer dan regelen? En wanneer moet uw werknemer ons informeren?

Samenwonen

Als uw werknemer gaat samenwonen, komt de partner in aanmerking voor partnerpensioen. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Als er geen (notariële) samenlevingsovereenkomst is, moet er ook een aparte verklaring worden ingevuld. Uw werknemer vindt hierover meer informatie via Gaan samenwonen.

Einde samenwonen

Bij beëindiging van het samenwonen moet uw werknemer dit altijd schriftelijk bij ons melden. De ex-partner heeft namelijk recht op een deel van het partnerpensioen (het bijzonder partnerpensioen), tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Verwijs uw werknemer voor meer informatie naar Scheiden.

Trouwen of partnerregistratie

Bij een huwelijk of partnerregistratie geeft de Basisregistratie Personen dit automatisch aan ons door. Uw werknemer hoeft dit dus niet zelf te doen. Behalve als iemand buiten Nederland woont: dan moet uw werknemer de partnergegevens schriftelijk aan ons pensioenfonds doorgeven.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding kan het pensioen dat beide partners tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben opgebouwd, worden verdeeld. Uw werknemer moet hiervoor binnen twee jaar nadat de echtscheiding is afgerond, contact met ons opnemen.

Kinderen

De geboorte van een kind hoeft niet bij het pensioenfonds te worden gemeld. Eventuele kinderen staan ook niet op het Uniform Pensioenoverzicht. Mocht een werknemer overlijden, dan kunnen we via de Basisregistratie Personen nagaan of er kinderen zijn die recht hebben op wezenpensioen.