Rendementen

Hoe behaalt Pensioenfonds Detailhandel rendement?

Het pensioenfonds belegt over het algemeen passief. Het doel bij passief beleggen is om een vergelijkbaar rendement als een index te behalen. Dit wordt ook wel indexbeleggen genoemd. Het pensioenfonds is van mening dat ze niet in staat is structureel beter te presteren dan indices waar de prestaties tegen worden afgezet. De kosten van indexbeleggen zijn een stuk lager dan de kosten van actief beheer.

Strategische normportefeuille

De normportefeuille dient als basis om de resultaten van de beleggingen mee te vergelijken.  Deze referentieportefeuille is door het pensioenfonds vastgesteld op basis van zelf gekozen criteria voor risico, rendement en liquiditeit. De resultaten van de beleggingen worden achteraf vergeleken met het rendement van de vooraf vastgestelde normportefeuille.

Rendementen over de afgelopen jaren

 • Rendement inclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 0,55%
 • Rendement exclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: -0,33%
 • Rendement inclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 3,24%
 • Rendement exclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 4,32%
 • Rendement inclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 13,62%
 • Rendement exclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 8,84%
 • Rendement inclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: -055
 • Rendement exclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 4,11%
 • Rendement inclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 34,34%
 • Rendement exclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 14%
 • Rendement inclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: –1,13%
 • Rendement exclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 3,61%
 • Rendement inclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 17,18%
 • Rendement exclusief rendement op rente-en valuta risicoafdekking: 11,16%