Sector Dranken

In 2019 heeft Pensioenfonds voor de Drankindustrie zich aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel. Er zijn bij deze overstap afwijkende afspraken gemaakt over de premieverdeling en de franchise.

Rekencijfers 2020
De hoogte van de premie is 22,5%.
De verdeling van dit percentage conform cao is:

  • Werkgeversdeel 63,70%
  • Werknemersdeel  36,30%

De franchise 2020 is €17.539;-.

De pensioengrondslag is loon Wsfv op jaarbasis tot € 57.232;-, minus de franchise.

2020-03-11T14:32:26+01:0006 februari 2019|