Sector Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie

Begin 2019 sloot Bedrijfstakpensioenfonds voor Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie (PSL) zich aan bij Pensioenfonds Detailhandel. Vanaf 1 januari 2019 dragen zij de waarde van alle (opgebouwde) pensioenen over. Dit betekent dat de werknemers uit deze sector vanaf dat moment hun pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Detailhandel en pensioengerechtigden hun uitkering van dit fonds ontvangen.

Waarom deze overstap?
PSL stapt over omdat de kosten per deelnemer bij Pensioenfonds Detailhandel lager zijn en de pensioenbelangen beter behartigd worden. Het PSL vindt dat hun deelnemers bij Pensioenfonds Detailhandel een betere toekomst tegemoet gaan.
Lees meer over onze pensioenregeling

Welkom
Pensioenfonds Detailhandel heet nieuwe deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden alvast van harte welkom. Natuurlijk doen we er alles aan om hun pensioen zo goed mogelijk te regelen.

Wat betekent dit voor u?

 • Bent u werkgever?
  Dan heeft u medio december van ons een brief gehad. Daarin leest u hoe u de benodigde gegevens bij ons aanlevert.
 • Bent u deelnemer?
  Dan krijgt u van ons een brief zodra wij uw salarisgegevens van uw werkgever hebben ontvangen. Dat is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2019.
 • Bent u pensioengerechtigde?
  Dan heeft u in januari een brief van ons ontvangen. Daarin leest u meer over uw uitkering en de betaaldata.
 • Bent u ex-deelnemer?
  Dan krijgt u in maart een brief.

Rekencijfers
De hoogte van de premie is 22,5%.

De premieverdeling is:

 • Werkgeversdeel 14,40%
 • Werknemersdeel 8,10%

PSL

Werkgevers:  ca. 100
Deelnemers: ca. 1100
Pensioengerechtigden: ca. 9900
Ex-deelnemers: ca. 8200
Pensioenuitvoerder:

 • tot 1-1-2019: AZL in Heerlen
 • na 1-1-2019: TKP Pensioen in Groningen