Sector Schoenmakerij

In 2017 heeft Pensioenfonds Schoenmakerij zich aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel. Er is bij deze overstap een afwijkende afspraak gemaakt over de premieverdeling.

Rekencijfers 2020

De hoogte van de premie is 22,5%,
De premieverdeling is:

  • Werkgeversdeel 11,25%
  • Werknemersdeel 11,25

VPL-regeling voor deelnemers in de Schoenmakerij

Ook de VPL-regeling (voorwaardelijke pensioen) wordt nu uitgevoerd door Pensioenfonds Detailhandel. Deze regeling is na het vervallen van de VUT- en prepensioenregeling in 2006 tussen cao-partijen op 1 januari 2008 afgesproken, zodat uw medewerkers eerder met pensioen kunnen.  Deze overgangsregeling geldt voor deelnemers die in de Schoenmakerij werken, geboren zijn in 1950 tot en met 1987 en op 31 december al deelnamen aan de pensioenregeling. Medewerkers krijgen dit aanvullende pensioen als ze aan alle voorwaarden voldoen.

VPL-premie

In 2020 is de premie voor deze verplichte regeling 1%. Vanaf juli wijzigt dit premiepercentage naar 1,6%.
De verdeling van dit percentage is:

  • Werkgeversdeel: 50%
  • Werknemersdeel: 50%

De looptijd van de regeling is 15 jaar en stopt eind 2022. De VPL-premie wordt afzonderlijk aangegeven op de premienota.

2020-09-11T15:09:53+02:0018 februari 2020|