Wonen

Je bent overgestapt naar Pensioenfonds Detailhandel, welkom! Hier vindt je alle informatie die je nodig hebt.

Stappenplan voor een soepele overstap

Vanaf 1 januari 2018 levert u uw werknemersgegevens aan via het werkgeversportaal van Pensioenfonds Detailhandel. Wij hebben alvast het een en ander voor u op een rijtje gezet. Gebruik onderstaand stappenplan voor de gegevensaanlevering.

VPL-regeling voor werkgevers in de woonbranche

De pensioenregeling van uw medewerkers is sinds 1 januari 2018 ondergebracht bij Pensioenfonds Detailhandel.  Ook de VPL-regeling (voorwaardelijke pensioen) wordt nu uitgevoerd door Pensioenfonds Detailhandel. Deze regeling is na het vervallen van de VUT- en prepensioenregeling in 2006 tussen cao-partijen afgesproken, zodat uw medewerkers eerder met pensioen kunnen.  Deze overgangsregeling geldt voor deelnemers die in de woonbranche werken en geboren zijn tussen 1950 en 1975. Medewerkers krijgen dit aanvullende pensioen als ze aan alle voorwaarden voldoen.

VPL-premie

Pensioenfonds Detailhandel heeft in mei 2018 met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2018) de premie berekend en gefactureerd. Vanaf mei wordt iedere maand 1% premie in rekening gebracht. De premie voor deze verplichte regeling blijft 1%, het percentage dat u gewend was te betalen.

De verdeling van dit percentage is:

 • werkgeversdeel: 73,62%
 • werknemersdeel: 26,38%

De looptijd van de regeling is 15 jaar en stopt eind 2020. Vanaf 1 januari 2018 staat de VPL-premie apart aangegeven op de premienota. In 2017 was de totale premie bij Pensioenfonds Wonen 23,1%, inclusief 1% VPL-premie. In 2018 is dit bij Pensioenfonds Detailhandel 21,6% voor de basisregeling. Daar komt 1% voor de VPL-regeling bij.

Informatie over de nieuwe betalingsvoorwaarden

Ingelogd op het werkgeversportaal? Gegevens gecontroleerd en bevestigd?

Wat verandert er voor u rondom de nota’s? Verloont u per maand? Dan ontvangt u de eerste nota op 14 maart. Verloont u per vier weken? Dan ontvangt u de eerste nota op 16 maart.

Belangrijkste onderwerpen voor nu:

 • De werknemersgegevens die u aanlevert op het werkgeversportaal (en via Pensioenaangifte) zijn de basis voor uw nota.
 • Levert u niet op tijd en/ of volledig uw gegevens aan? Dan ontvangt u een ambtshalve nota.
 • Er zijn wijzigingen in de betalingsvoorwaarden.
 • Via het werkgeversportaal kunt u uw notaspecificatie bekijken.
 • Waar kunt u terecht met vragen over uw nota?

Vragen

Neem bij vragen contact op met de werkgeversdesk van Pensioenfonds Detailhandel via 050-5225098 of werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl .

Halverwege december hebben we u een brief gestuurd over de overstap naar Pensioenfonds Detailhandel en TKP als pensioenuitvoerder en wat dit voor u betekent. U heeft nu een korte periode met twee uitvoerders te maken. Syntrus Achmea maakt het boekjaar 2017 af en TKP voert de administratie uit vanaf 2018. TKP probeert u tijdens deze periode zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u in rond de jaarwisseling per brief heeft ontvangen. Maak eenmalig een nieuw wachtwoord aan. U bevindt zich nu op het werkgeversportaal.

Geen contactgegevens van ons ontvangen? Neem contact op.

De eerste keer dat u inlogt op het werkgeversportaal moet u het startscherm bevestigen. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan moet u dit nu alsnog doen.

 • Klik rechtsboven in het scherm op ‘Inloggen’. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u in december per brief heeft ontvangen.
 • Maak eenmalig een nieuw wachtwoord aan.

U bevindt zich nu op het werkgeversportaal.

Als u ingelogd bent, verschijnt een startscherm met een overzicht van uw gegevens als werkgever. We vragen u eenmalig deze gegevens te controleren, eventueel aan te vullen en te bevestigen. Zijn er gegevens onjuist die u niet kunt wijzigen? Neem dan contact op met de Werkgeversdesk.  Waarom bevestigen? Als u de gegevens niet bevestigt, kunt u geen gegevens over 2018 aanleveren. U ontvangt dan een ambtshalve nota voor uw bedrijf. Dat betekent dat wij een nota versturen op basis van een schatting. In het startscherm kunt u ook uw administratiekantoor machtigen en automatisch incasso afgeven. Geen personeel? Ook dan moet u wel het startscherm bevestigen, zodat dan de juiste gegevens in ons systeem staan.

Vul als dat nodig is uw gegevens aan. Bevestig daarna uw gegevens (als u dit nog niet gedaan heeft). Zijn er gegevens onjuist die u niet kunt wijzigen? Neem dan contact op met de Werkgeversdesk.

Nu is het tijd voor de volgende stap: de gegevens over 2018 aanleveren via het nieuwe werkgeversportaal. Vanaf 2 januari 2018 kunt u via het nieuwe werkgeversportaal gegevens van uw werknemers aanleveren. Ook bij TKP kunt u met de Pensioenaangifte uw gegevens aanleveren. TKP biedt ook de mogelijkheid om de Pensioenaangifte te uploaden.

De uiterste aanlever- en notadata voor Pensioenaangifte vindt u ook op de website. Informeer bij de leverancier van uw salarispakket of zij de Pensioenaangifte hebben ingericht op de verhuizing van Syntrus Achmea naar TKP Pensioen. Ook kan het zijn dat u zelf iets in het pakket moet regelen. Vraag dit na bij uw salarispakketleverancier. De softwareleverancier kan meer informatie geven over bijvoorbeeld het inrichten van het pakket.

Als de Pensioenaangifte is verzonden, ziet u onder het tabblad ‘Bestandsaanlevering’ de status van uw gegevensaanlevering.

Gegevens en mutaties over 2017 (of daarvoor) levert u nog aan via www.pensioenaangifte.nl. U logt hierop in met de oude inloggegevens van Syntrus Achmea. Lever uw gegevens over 2017 zo snel mogelijk aan, dit kan uiterlijk tot 10 februari 2018.

Wellicht heeft u uw pensioenadministratie uitbesteed aan een administratiekantoor of accountant. Indien uw administratiekantoor nog niet zichtbaar is in het startscherm moet u zelf het administratiekantoor of de accountant machtigen om voor u gegevens aan te leveren. Dit kunt u doen door uw administratiekantoor te kiezen in de beschikbare lijst in het startscherm.

Pas wanneer u via het startscherm een administratiekantoor machtigt, ontvangt deze een eigen gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het werkgeversportaal. Is uw administratiekantoor niet beschikbaar in ons systeem? Dan verzoeken wij u de naam door te geven aan TKP. Dit kan met het formulier ‘Machtiging administratiekantoor’.

Vragen over gegevens 2017 en eerder tot 10 februari 2018: (gegevensaanlevering, werknemersgegevens, nota’s)

Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.  Telefoon: 088 008 40 02 E-mail

Vanaf 2 januari 2018 belt u met de werkgeversdesk van TKP. Vragen over gegevens 2018: (werknemersgegevens, nota’s, pensioenregeling)

Werkgeversdesk van TKP Telefoon: (050) 522 50 98 E-mail: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl

Iedere maand (of vierwekelijks) ontvangen wij uw pensioengegevens. Op basis van deze gegevens sturen wij u een nota. De gegevens dienen voor de uiterste aanleverdatum bij TKP binnen te zijn.

Tussen 14 en 16 maart ontvangt u de eerste nota over 2018. Deze nota is gebaseerd op de werknemersgegevens die u zelf heeft aangeleverd op het werkgeversportaal en via Pensioenaangifte. Het is dus belangrijk dat u de werknemersgegevens altijd volledig en op tijd aanlevert. U ontvangt voortaan maandelijks (of vierwekelijks) de nota voor de premie voor Pensioenfonds Detailhandel. De specificatie vindt u op het werkgeversportaal.

De belangrijkste wijzigingen:

 • De premie wordt maandelijks vastgesteld en geïnd op basis van actuele gegevens (er is geen sprake meer van voorschotten en een eindafrekening).
 • We passen voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) toe. Bekijk voor meer informatie onze rekenvoorbeelden.
 • Als u niet volledig en/of op tijd aanlevert, dan ontvangt u een ambtshalve nota. Wij baseren de nota dan op een schatting.

U ontvangt van Pensioenfonds Wonen in het eerste kwartaal een tweetal nota’s, de eindafrekening 2017 en de nota voor de extra premie van 1,5%. Deze dient u aan Pensioenfonds Wonen te betalen. Vervolgens ontvangt u van BPF Detailhandel de facturen voor de pensioenopbouw vanaf 2018.

Houdt u rekening met het volgende:

Betaalwijze doorgeven via werkgeversportaal U kunt het notabedrag zelf overmaken of automatisch van uw rekening laten afschrijven. De wijze  van betaling geeft u door op het werkgeversportaal. Daar kunt u ook kiezen voor de digitale nota, dan ontvangt u uw nota’s per e-mail. In dat geval kunt u ook met IDEAL betalen. Vergeet niet het juiste betalingskenmerk te vermelden.

Ons rekeningnummer IBAN NL82INGB0002612985 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Betalingsvoorwaarden De nieuwe betalingsvoorwaarden zijn te vinden in het uitvoeringsreglement.

Geen nota’s met elkaar verrekenen U moet iedere nota afzonderlijk betalen. Nota’s met elkaar verrekenen is niet mogelijk. Zo voorkomen we fouten.

Let op: Controleer op het werkgeversportaal bij ‘Mijn Gegevens’ of uw bankrekeningnummer juist is ingevuld.

Vragen over gegevens 2017 en eerder tot 10 februari 2018: (gegevensaanlevering, werknemersgegevens, nota’s)

Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.  Telefoon: 088 008 40 02 E-mail

Vanaf 2 januari 2018 belt u met de Werkgeversdesk van TKP. Vragen over gegevens 2018: (werknemersgegevens, nota’s, pensioenregeling)

Werkgeversdesk van TKP Telefoon: (050) 522 50 98 E-mail: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl