Uitsluitingenlijst

Uitsluitingenlijst

Uitsluitingenlijst 

Per 1 januari 2013 is er een wettelijk verbod op het investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie. Het verbod vraagt investeerders niet te investeren in bedrijven die te maken hebben met de productie van clustermunitie en beleggingsinstellingen en indexen waar clustermunitie-ondernemingen meer dan 5 procent van uitmaken.

Pensioenfondsen moeten op grond van de nieuwe wetgeving passende maatregelen nemen om te voorkomen dat zij financiële transacties aangaan met een onderneming die clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, produceert, verkoopt of distribueert.

Het pensioenfonds gaat verder in haar uitsluitingenbeleid dan dit wettelijk minimum. Het pensioenfonds belegt niet in ondernemingen die zich bezighouden met de productie van zogeheten controversiële wapens (productie, de ontwikkeling, het onderhoud of de verkoop van alle essentiële onderdelen van het wapen). De volgende categorieën vallen hieronder:

  • Clusterbommen
  • Landmijnen
  • Biologische wapens
  • Chemische wapens
  • Wapens op basis van verarmd uranium
  • Nucleaire wapens in strijd met het non-proliferatieverdrag
  • Witte fosfor.

Ultimo 2015 zijn de volgende ondernemingen uitgesloten:

Vennootschap Reden van uitsluiting
GENCORP INC

Verarmd Uranium

ORBITAL ATK INC

Clusterwapens, verarmd uranium

TEXTRON FINANCIAL

Clusterwapens

GENERAL DYNAMICS.

Verarmd Uranium, Witte fosfor

BAE Systems

Nucleaire wapens

RHEINMETALL AG

Witte fosfor

 

Het pensioenfonds sluit ook landen uit als deze landen strafmaatregelen opgelegd hebben gekregen van de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie.

De volgende landen zijn door het pensioenfonds uitgesloten:

Landen

Belarus

Central African Republic​

Democratic People's Republic of Korea

Eritrea

​Islamic Republic of Iran

Ivory Coast (Cote D'Ivoire)

​Libya

Myanmar

​​Somalia

South Sudan

Sudan

​Syria

Zimbabwe