Veel gestelde vragen

Ik maak gebruik van automatische incasso, moet ik dat nu opnieuw doorgeven?2019-07-05T14:24:54+02:00

Wanneer u gebruik maakte van automatisch incasso, dan nemen wij deze machtiging automatisch over. Betaalt u nu handmatig uw nota’s en wilt u gebruik gaan maken van automatische incasso?  Dan moet kunt u dit melden via het werkgeversportaal en bevestigen met het SEPA machtigingsformulier.

Hoe moet ik het startscherm van het nieuwe werkgeversportaal bevestigen?2018-06-13T09:37:16+02:00

Wanneer u voor de eerste keer inlogt op het werkgeversportaal, verschijnt er een startscherm met gegevens van uw onderneming. We vragen u eenmalig deze gegevens te controleren, aan te vullen en te bevestigen. Dit doet u door te klikken op de knoppen ‘Wijzigen’ en ‘Toevoegen’. Velden met een rode ster zijn verplicht. Ook heeft u de mogelijkheid om een administratiekantoor te machtigen. Nadat u alle gegevens heeft bevestigd, kunnen de gegevens van uw werknemers vanaf half januari worden aangeleverd.

In het portaal vindt u een handleiding.

Hoe log ik in op het nieuwe werkgeversportaal?2018-06-13T09:37:00+02:00

Om toegang te krijgen tot het werkgeversportaal heeft u uw nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

De gebruikersnaam heeft u rond 13 december ontvangen. Uw wachtwoord ontvangt u rond 16 december. Met de combinatie van uw gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u inloggen op het nieuwe werkgeversportaal.

Over de werking van het werkgeversportaal ontvangt u de komende tijd in een drietal brochures meer informatie.

Hoe worden afkoopfactoren vastgesteld om de eenmalige pensioenuitkering te berekenen (bij afkoop)?2018-09-05T07:41:46+02:00

De afkoopfactoren zijn vastgesteld op grond van actuariële factoren, zoals de gemiddelde levensverwachting van de bevolking. De afkoopfactoren die voor jouw pensioenfonds gelden, zijn opgenomen in het pensioenreglement bij Statuten en reglementen 

Mijn pensioen wordt in één keer door het pensioenfonds uitgekeerd (afkoop). Hoe wordt het bedrag berekend?2018-06-13T09:32:53+02:00

De eenmalige pensioenuitkering heet ‘de afkoopsom’. De afkoopsom is het jaarlijkse bedrag aan pensioen dat is opgebouwd, vermenigvuldigd met een leeftijdsafhankelijke afkoopfactor. Het pensioenfonds heeft de afkoopfactoren vastgesteld, die in het pensioenreglement zijn opgenomen.

Wat gebeurt er als ik 67 jaar word?2018-06-13T09:32:31+02:00

Drie tot zes maanden voordat je 67 jaar wordt, ontvang je automatisch formulieren van het pensioenfonds om het ouderdomspensioen aan te vragen. Jouw geboortedatum bepaalt wanneer de AOW-uitkering ingaat. Je ontvangt de papieren om de AOW aan te vragen vaak al een half jaar van tevoren van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat gebeurt er na mijn overlijden?2018-09-05T07:42:50+02:00

Na je overlijden schrijft het pensioenfonds jouw achterblijvende (ex-)partner en/of kinderen aan als zij recht hebben op partner- en/of wezenpensioen van het pensioenfonds. Als dit na één maand na jouw overlijden nog niet is gebeurd en zij vermoeden dat er wel recht is op een pensioenuitkering, moeten zij zelf contact zoeken met het pensioenfonds via de Pensioendesk.

Hoe lang duurt het voordat een waardeoverdracht helemaal rond is?2018-06-13T09:30:44+02:00

Jouw nieuwe pensioenuitvoerder maakt een offerte voor waardeoverdracht. Pas als jij akkoord gaat met de offerte, regelt het pensioenfonds de feitelijke overdracht. Het totale traject kan lange tijd duren, soms meer dan een jaar. Jouw aanvraag verplicht je tot niets; je kunt de aanvraag op ieder moment stopzetten.

Wanneer heeft het zin om pensioenrechten over te hevelen naar de nieuwe pensioenuitvoerder?2018-09-05T07:44:00+02:00

Het overhevelen van pensioenrechten (waardeoverdracht) kan voor sommige deelnemers gunstig zijn, voor andere niet. Het is nodig dat je een waardeoverdracht aanvraagt binnen zes maanden nadat je deelnemer werd bij jouw nieuwe pensioenregeling. Zo voorkom je dat je het recht op waardeoverdracht verliest. Je kunt jouw waardeoverdracht op ieder moment stopzetten. Jij ontvangt van jouw nieuwe pensioenverzekeraar een offerte op basis waarvan je kunt beslissen of je jouw pensioen wilt overdragen. Of waardeoverdracht zin heeft, ligt aan diverse zaken:

  • wordt het pensioen bij jouw oude werkgever verhoogd door indexeringen?
  • welk soort pensioenregeling had je eerst en heb je nu?
  • wat is de te verwachten lengte van jouw nieuwe dienstverband?
Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga bij mijn werkgever?2018-06-13T09:30:16+02:00

Ga je werken bij een werkgever die niet is aangesloten bij bij Pensioenfonds Detailhandel, dan stopt jouw pensioenopbouw via deze pensioenregeling. Het pensioen dat jij hebt opgebouwd, blijft voor je staan. Je kunt jouw pensioen ook meenemen en inbrengen in de pensioenregeling van jouw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Maar als jouw nieuwe werkgever is aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel, blijf je gewoon in dezelfde pensioenregeling. Jij hoeft dan geen waardeoverdracht aan te vragen.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ontslag krijg en nog geen nieuwe baan vindt?2018-09-05T07:45:01+02:00

Over het algemeen stopt de pensioenopbouw bij werkloosheid. Bij dit pensioenfonds kun je jouw pensioenopbouw zelf vrijwillig voortzetten. Daarmee voorkom je dat er een gat ontstaat in jouw pensioenopbouw. Ook houd je recht op voorzieningen die alleen voor deelnemers aan deze pensioenregeling gelden. Meer hierover lees je bij Vrijwillige voortzetting.  Heb jij een heel klein pensioen dan kan het pensioenfonds je een voorstel doen om het in één keer aan je uit te betalen. Dat heet afkopen van pensioen. In alle andere gevallen blijft het pensioen voor je in beheer bij dit pensioenfonds tot jouw pensioendatum is bereikt.

Hoe zit het met mijn pensioen als ik onbetaald verlof opneem?2018-06-13T09:29:33+02:00

Onder onbetaald verlof vallen onder andere ouderschaps-, zorg- en adoptieverlof. Ook studie-, levensloop- of sabbatsverlof kunnen hieronder vallen. Op vrijwillige basis kun je ervoor kiezen om de opbouw van het ouderdoms- en partnerpensioen voort te zetten. Jij moet dit zelf of via jouw werkgever regelen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Pensioendesk. De premie komt dan geheel voor jouw rekening. Als jij niet kiest voor vrijwillige voortzetting van de opbouw van ouderdoms- en partnerpensioen, blijft het partnerpensioen wel verzekerd op grond van jouw loon op het moment dat je met onbetaald verlof ging.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik meer of minder uren ga werken?2018-09-05T07:46:34+02:00

Hoeveel pensioen jij opbouwt, hangt af van de hoogte van jouw loon. Als jij meer uren gaat werken, bouw je vanaf dan meer pensioen op. Het ligt aan jouw pensioenregeling of er een maximumloon is waarboven je geen pensioen meer opbouwt, of via een andere (aanvullende) regeling pensioen opbouwt. Ga je minder uren werken, dan bouw je vanaf dan minder pensioen op.

Mogelijk maak je gebruik van een bepaalde regeling waarbinnen je minder gaat werken en jouw pensioenopbouw wel door kan gaan over de uren die jij minder bent gaan werken. Eventueel door zelf over die uren pensioenpremie te betalen. Bijvoorbeeld als jij arbeidsongeschikt bent of ouderschapsverlof hebt. Bij Vrijwillige voortzetting en Onbetaald verlof opnemen vind je meer informatie over deze onderwerpen.

Wat gebeurt er met mijn pensioen bij een scheiding?2018-09-05T07:48:12+02:00

Het beëindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwde samenwoning kan aanzienlijke gevolgen hebben voor jouw pensioen. Je vindt hierover informatie bij Scheiden.

Moet ik de geboorte of adoptie van mijn kind aan het pensioenfonds doorgeven?2018-06-13T09:27:59+02:00

Nee, het is niet nodig om een geboorte of adoptie te melden aan het pensioenfonds. Pas wanneer je overlijdt, ontvangen jouw nabestaanden automatisch een aanvraagformulier voor een partnerpensioen en/of wezenpensioen.

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor mijn pensioenopbouw?2018-09-05T07:49:22+02:00

Nee, als je gaat samenwonen bouw je niet meer of minder ouderdomspensioen op. Wel kan jouw partner, als je overlijdt, aanspraak maken op partnerpensioen. Kijk voor meer informatie bij Gaan samenwonen voor (oud-) werknemers of bij Gaan samenwonen voor gepensioneerden.

Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens bij het pensioenfonds?2018-09-05T07:51:11+02:00

Persoonlijke gegevens die bij jouw (Nederlandse) gemeente bekend zijn, worden automatisch doorgegeven aan het pensioenfonds, zoals begin of einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en wijziging woonadres binnen Nederland. Sommige gegevens moet je wel zelf doorgeven, zoals begin of einde van ongehuwde samenwoning en verhuizingen in of naar het buitenland. Neem dan contact met ons op.

Heeft mijn pensioenuitkering invloed op eventuele andere uitkeringen voor mijzelf of mijn partner?2018-09-05T07:55:36+02:00

Ja, als je een uitkering van het pensioenfonds ontvangt, kan een andere uitkering geheel of gedeeltelijk gekort worden. Jij krijgt dan bijvoorbeeld een lagere uitkering op grond van de WAO, WIA of WW die je ontvangt van het UWV. Of jouw partner ontvangt een lagere AOW-toeslag van de Sociale Verzekeringsbank. Voor informatie over de korting kan je terecht bij het UWV of de Sociale Verzekeringsbank.

Ik wil extra pensioen opbouwen. Wat zijn de mogelijkheden?2018-06-13T09:13:38+02:00

Extra pensioen opbouwen binnen de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel is niet mogelijk. Wel kun je voor aanvullende regelingen terecht bij diverse pensioen- of levensverzekeraars. Bijvoorbeeld voor een levensverzekering of lijfrente die uitkeert als je op een bepaalde leeftijd in leven bent. Een levensloopregeling of banksparen voor extra inkomen als je met pensioen gaat, is ook mogelijk.

Hoe weet ik of ik een pensioentekort heb?2018-09-05T07:56:52+02:00

Een pensioentekort kan verschillende oorzaken hebben: echtscheiding, meerdere werkgevers, later begonnen met werken etc. Er is sprake van een pensioentekort als het inkomen inclusief AOW na pensionering lager is dan 70% van het huidige inkomen. Het inkomen na pensionering bestaat uit AOW, het pensioen dat iemand ontvangt via de huidige werkgever, het pensioen dat bij eerdere werkgevers is opgebouwd, eventuele particuliere levensverzekeringen en eventuele andere financiële voorzieningen.

Wanneer begint een werknemer met het opbouwen van pensioen?2018-06-13T09:10:53+02:00

Zodra iemand begint te werken en deelnemer is geworden van het pensioenfonds (vanaf 20 jaar), begint de pensioenopbouw. Hierover ontvangt de werknemer binnen ongeveer drie maanden een ‘startbrief’. De pensioenopbouw loopt door totdat de werknemer uit dienst of met pensioen gaat. Bij het einde van de deelname ontvangt de oud-werknemer binnen ongeveer vier maanden een ‘stopbrief’.

Zijn we verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling?2018-06-13T09:03:54+02:00

Ja, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gezamenlijk besloten voor het hele bedrijf of de hele bedrijfstak een pensioenregeling te treffen. Deze pensioenregeling is van toepassing voor werkgevers die zich voor meer dan 50% van de loonsom met detailhandel bezighouden. Om de regeling betaalbaar te houden is de collectiviteit en solidariteit erg belangrijk.

De bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn niet hetzelfde als op mijn pensioenoverzicht. Klopt dat?2018-06-13T09:03:38+02:00

Het is mogelijk dat jouw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op www.mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval ga je uit van de gegevens die op jouw pensioenoverzicht staan. Jouw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Ik heb twee pensioenoverzichten over hetzelfde jaar gekregen. Klopt dat?2018-06-13T09:03:07+02:00

Ja. Als je in dat jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches hebt gewerkt, krijg je meerdere pensioenoverzichten. Op jouw pensioenoverzicht zie je van welk pensioenfonds jij het pensioenoverzicht hebt gekregen.

Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?2018-06-13T09:02:53+02:00

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als je niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling krijg je één keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht.

Ik heb bij meerdere pensioenfondsen pensioen opgebouwd, maar ik weet niet precies waar. Wat moet ik doen?2019-09-24T08:17:57+02:00

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je alle pensioenaanspraken die voor jou bij verschillende pensioenfondsen en verzekeraars geadministreerd zijn. Om jouw eigen pensioengegevens in te zien, heb je jouw DigiD nodig.

Is mijn pensioen waardevast?2018-09-05T07:58:11+02:00

Een waardevast pensioen is een pensioen dat wordt aangepast aan de stijging van de prijzen. Dat betekent dat jij er in koopkracht niet op achteruit gaat. Uitgangspunt daarbij is de prijsindex van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Of jouw pensioen inderdaad geïndexeerd wordt, hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. Het pensioenfondsbestuur beoordeelt jaarlijks of de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen verhoogd kunnen worden. Meer informatie vind je bij Verhoging van pensioenen.

Krijg ik bij mijn pensioenuitkering ook vakantiegeld uitgekeerd?2018-06-13T09:01:57+02:00

Ja, er wordt iedere maand een deel van het vakantiegeld uitgekeerd. In jouw pensioenuitkering is 8% vakantiegeld opgenomen. Je krijgt dus geen aparte, jaarlijkse, vakantiegelduitkering.

Geldt er loonheffingskorting voor mijn pensioenuitkering?2018-06-13T09:01:24+02:00

Op uw pensioenuitkering wordt loonheffing ingehouden. Op deze loonheffing kunt u een korting laten toepassen, de zogenaamde loonheffingskorting. Als u naast uw pensioenuitkering nog een ander inkomen hebt, kunt u kiezen op welk inkomen de loonheffingskorting wordt toegepast. Dat kan maar op één inkomen; het voordeligst is om dit op het hoogste inkomen te laten doen. Bij het aanvragen van uw pensioenuitkering hebt u op de loonbelastingverklaring aangegeven of de loonheffingskorting wel of niet moet worden toegepast. U kunt uw keuze altijd wijzigen door een aangepaste loonbelastingverklaring naar het pensioenfonds te sturen.

Welke gegevens gebruik ik voor de Belastingdienst?2018-06-13T08:44:59+02:00

U ontvangt ieder jaar in februari of maart een jaaropgave. Daarop vindt u alle gegevens die u nodig hebt voor uw belastingaangifte. Dit overzicht wordt eenmalig verstrekt. Hebt u het overzicht niet ontvangen, neem dan contact op met het pensioendesk.

Ik heb de formulieren ingestuurd om pensioen aan te vragen. Wanneer krijg ik bericht over de hoogte van mijn pensioenuitkering?2018-06-13T08:44:09+02:00

U krijgt een toekenningsbrief in de maand waarin u de eerste pensioenuitkering ontvangt. Dat is (meestal) in de maand dat u 67 jaar wordt. In de toekenningsbrief staat hoe hoog uw pensioenuitkering is.

Wanneer ontvang ik mijn pensioen?2018-09-05T08:02:12+02:00

In 2018 wordt uw pensioen op de volgende data bijgeschreven. Wanneer het pensioen exact wordt bijgeschreven, is afhankelijk van uw bank. Houd er verder rekening mee dat het pensioen rond feestdagen ook wat later kan worden bijgeschreven.

23 januari 23 april 23 juli 23 oktober
22 februari 23 mei 23 augustus 22 november
22 maart 21 juni 20 september 20 december

Heeft u in een bepaalde maand uw pensioenuitkering niet (op tijd) ontvangen? Neem dan contact op met de pensioendesk.

Wanneer begint de uitkering van mijn ouderdomspensioen?2018-09-05T08:03:04+02:00

In principe stop je op je 67ste met werken; dan begint ook de uitkering van jouw pensioen via het pensioenfonds. Meestal is het mogelijk om jouw pensioenuitkering (gedeeltelijk) op een andere leeftijd te laten beginnen dan op je 67ste. De vroegste mogelijkheid is vanaf 55 jaar. Meer hierover lees je bij Eerder of later met pensioen.

Start de uitkering van mijn ouderdomspensioen automatisch of moet ik hiervoor iets doen?2018-06-13T08:42:52+02:00

Drie tot zes maanden voordat je 67 jaar wordt, ontvang je automatisch formulieren van het pensioenfonds om het ouderdomspensioen aan te vragen. Mocht je eerder met pensioen willen, dan gaat jouw pensioen niet automatisch in. Als je eerder gebruik wilt maken van jouw ouderdomspensioen, dan moet jij zelf contact opnemen met het pensioenfonds. Het is nodig dat je dit minstens een half jaar vóór jouw (gewenste) pensioendatum doet in verband met de aanvraagtermijn.

Hoe kan ik als werknemer aan inloggegevens komen?2018-06-13T08:42:30+02:00

Als werknemer kan je inloggen in jouw ‘mijn omgeving’ van het Pensioenfonds Detailhandel. Dit doe je met je Digid. Lukt dit niet? Neem dan contact op met de pensioendesk.

Telefoon: 0800 – 19 72 of via e-mail: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

Is er een betalingsregeling mogelijk voor het betalen van pensioenpremies?2018-06-13T08:39:49+02:00

Wilt u een betalingsregeling treffen? Neem dan contact met ons op.

Is het mogelijk om facturen automatisch te laten afschrijven?2018-06-13T08:39:24+02:00

Ja, automatische incasso is mogelijk. Dit kunt u aangeven op het werkgeversportaal. Het eerstvolgende factuurbedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Het is nodig dat u eerder gefactureerde bedragen nog op de gebruikelijke wijze aan het pensioenfonds overmaakt.

Kan ik via Pensioenaangifte correcties insturen?2018-06-13T08:38:56+02:00

Via Pensioenaangifte kunt u aanpassingen insturen over de jaren waarin u aangesloten bent. Het hangt van uw salarispakket af of uw gegevens automatisch meegestuurd worden of dat u een nieuwe pensioenaangifte moet doen. Uw softwareleverancier kan u hierover meer informatie geven.

Stel dat de instellingen van mijn salarispakket bij de eerste keer aanleveren niet goed staan. Bij wie kan ik dan terecht?2018-06-13T08:37:57+02:00

Voor de configuratie en instellingen van uw salarispakket kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.

2020-03-11T14:08:33+01:0013 juni 2018|