Veranderingen bij uw werknemer

Veranderingen bij uw werknemer

Als werkgever wilt u uw werknemers zo goed mogelijk over hun pensioen informeren. Wij helpen u daar graag bij.

In dienst

Vanaf 20 jaar nemen werknemers deel aan de pensioenregeling en start de opbouw van hun pensioen. Een nieuwe werknemer meldt u aan via de pensioenaangifte. Uw werknemer ontvangt van ons binnen drie maanden een brief met informatie over de pensioenregeling. Daarnaast ontvangt deze drie keer per jaar het magazine Jij&Wij. Hierin staan interviews met collega's uit de branche over dagelijkse zaken, maar ook over zaken die met pensioen te maken hebben.

Uit dienst

Een uitdiensttreding geeft u ook via de pensioenaangifte aan ons door. Werknemers die buiten de branche gaan werken, informeren we schriftelijk over het beëindigen van hun deelname aan het pensioenfonds. We doen dit via een Uniform Pensioenoverzicht 'Einde deelneming'. Oud-werknemers krijgen voortaan iedere vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht van ons toegestuurd.

Uniform Pensioenoverzicht

Iedere werknemer die pensioen opbouwt bij het pensioenfonds, krijgt één keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat hoeveel pensioen er is opgebouwd en wat de werknemer nog kan opbouwen. Het pensioenoverzicht geeft ook een korte uitleg over het pensioen.

Website en pensioenplanner

Op onze website staat uitgebreid wat onze pensioenregeling inhoudt en welke keuzemogelijkheden een werknemer heeft. Werknemers vinden hier ook al onze brochures, nieuwsbrieven, formulieren en andere documenten. Met de pensioenplanner kan uw werknemer in een paar stappen uitrekenen wat de gevolgen zijn voor het pensioen als deze keuzes maakt voor pensioen of werk. Bijvoorbeeld als hij of zij eerder met pensioen wil gaan, in deeltijd wil gaan werken of uit dienst gaat.

Nieuwsbrieven en brochures

Wij geven regelmatig nieuwsbrieven en brochures uit. U vindt deze allemaal op onze website. Werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden ontvangen de nieuwsbrieven en brochures vaak ook per post.