Verhoging van pensioenen

Hier leggen we de verhoging van pensioenen (= toeslagverlening) uit. Deze uitleg is bedoeld voor werknemers en gepensioneerden.

Wat is toeslagverlening?
Geld wordt elk jaar minder waard, want prijzen stijgen. Dat betekent dat ook uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. U kunt immers minder kopen met hetzelfde geld.  Om dat te voorkomen, probeert het pensioenfonds elk jaar de pensioenen te verhogen op basis van loonontwikkelingen. Deze verhoging heet ‘toeslag’. Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. Een verhoging kan alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging.

Hoogte van de toeslag
Bij het bepalen van de toeslag kijkt Pensioenfonds Detailhandel naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van het fonds aan. Een hoge dekkingsgraad is belangrijk, omdat het pensioenfonds de pensioenen graag ieder jaar een stukje wil verhogen. De pensioenen stijgen dan mee met de prijzen.

Pensioenen in 2015 met 0,3% verhoogd
Pensioenfonds Detailhandel heeft vanaf 1 januari 2015 de pensioenen van alle deelnemers, zowel gepensioneerden als werkenden verhoogd met 0,3 procent. Sinds 2007 is er niet meer geïndexeerd. Het pensioenfonds mag namelijk pas indexeren als de dekkingsgraad boven de 125 procent komt. Tussen de 110 en 125 procent mag er gedeeltelijk worden geïndexeerd. Dit betekent dat je naar verhouding het pensioen mag verhogen en níet voor de volle honderd procent de prijsstijging van dat jaar kunt goedmaken met de toeslag of indexatie. In 2014 was er een inflatie van 0,59 procent. Omdat Pensioenfonds Detailhandel in december 2014 een dekkingsgraad behaalde van 116,8 procent mogen we ongeveer de helft van 0,59 (dus 0,3 procent) indexeren.

Is er in 2016 en 2017 geïndexeerd?
Het bestuur neemt elk jaar het besluit of de pensioenen verhoogd kunnen worden. In 2016 en  2017 zijn de pensioenen niet geindexeerd.

Ontvangt u al pensioen? Of doet u niet meer mee aan de pensioenregeling?
Dan wordt uw pensioen verhoogd op basis van prijsontwikkelingen. Uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel is per 1 januari 2015 met 0,3% verhoogd. In de afgelopen drie jaren werd uw pensioen niet verhoogd.