Verhoging van pensioenen

Hier leggen we de verhoging van pensioenen (= toeslagverlening) uit. Deze uitleg is bedoeld voor werknemers en gepensioneerden.

Wat is toeslagverlening?
Geld wordt elk jaar minder waard, want prijzen stijgen. Dat betekent dat ook uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. U kunt immers minder kopen met hetzelfde geld.  Om dat te voorkomen, probeert het pensioenfonds elk jaar de pensioenen te verhogen op basis van loonontwikkelingen. Deze verhoging heet ‘toeslag’. Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. Een verhoging kan alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging.

Hoogte van de toeslag
Bij het bepalen van de toeslag kijkt Pensioenfonds Detailhandel naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van het fonds aan. Een hoge dekkingsgraad is belangrijk, omdat het pensioenfonds de pensioenen graag ieder jaar een stukje wil verhogen. De pensioenen stijgen dan mee met de prijzen.

Toeslag 2020

Het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is. Dit is afhankelijke van de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend. De pensioenen worden per 1 januari 2020 niet verhoogd. De financiële situatie van Pensioenfonds Detailhandel laat dit niet toe. In 2020 wordt er niet geïndexeerd.

Toeslag 2019

Pensioenfonds Detailhandel heeft in  2019 de pensioenen met 0,1 procent verhoogd.

2020-03-11T14:12:39+01:0009 juli 2018|