Verhuizen

Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u dat niet zelf door te geven aan het pensioenfonds. We krijgen uw nieuwe adres automatisch door via de gemeente waar u woont.

Postadres
Als u een Nederlands postadres wilt doorgeven, verwijderen of wijzigen, dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven via het Wijzigingsformulier postadres. Dit formulier vindt u in mijn omgeving.

Emigreren
Bij emigratie naar het buitenland kan de Belastingdienst u een aparte aanslag opleggen, de zogenaamde conserverende aanslag. Dit is onder andere het geval als u:

  • in Nederland pensioen hebt opgebouwd, of
  • recht hebt op voordeel uit een lijfrenteverzekering en de premies hiervoor via uw inkomen zijn verrekend.

Bij emigratie wordt het fiscaal voordeel dat u hiervan had ‘onder voorbehoud’ teruggenomen. De waarde van uw pensioenrechten wordt bij uw inkomen in box 1 geteld. Deze bijtelling wordt daarna verhoogd met de zogenaamde revisierente. Daardoor wordt uw rentevoordeel gecompenseerd.

U hoeft deze conserverende aanslag niet meteen te betalen: op uw verzoek kunt u uitstel krijgen van maximaal tien jaar. Als uw pensioen in deze periode op de normale manier wordt afgehandeld, kunt u om kwijtschelding van de belastingschuld vragen.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Buitenlands adres
Als u naar het buitenland verhuist, hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wel moet u zich bij uw gemeente laten uitschrijven en uw nieuwe adres doorgeven. Wij ontvangen uw buitenlandse adres dan automatisch via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Verhuist u in het buitenland? Geef dan uw nieuwe adres door aan de RNI.

Bewijs van in leven zijn
Als u pensioen ontvangt en in het buitenland woont, vragen wij u jaarlijks naar een ‘Bewijs van in leven zijn’. Dit doen wij, omdat wij niet automatisch overlijdensberichten uit het buitenland ontvangen. Het formulier dat u van ons krijgt, laat u invullen en ondertekenen door de gemeente (of lokale overheid) waar u woont. Zorgt u ervoor dat dit bewijs ieder jaar op tijd in ons bezit is? Dan kunnen wij uw pensioen tijdig uitbetalen. Komt u te overlijden en heeft u nabestaanden? Dan moeten zij uw overlijden direct aan ons doorgeven. Zij krijgen mogelijk een nabestaandenpensioen.

NB: Lukt het u niet om een ‘Bewijs van in leven zijn’ te bemachtigen? Neem dan contact met ons op.

2020-03-27T18:00:02+01:0003 juni 2018|