Wat is een slaper?

Wat is een slaper?

Heb je ooit voor een korte periode een andere baan in een andere branche gehad? En een klein stukje pensioen opgebouwd? Dan ben je een slaper geworden bij dat pensioenfonds. Maarrrr... wat is een slaper? En wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen?

PENSIOENFONDSEN HEBBEN ACTIEVE DEELNEMERS, DEPENSIONEERDEN EN SLAPERS. DIE BEDOELEN DE PRECIES MET SLAPERS? Slapers worden ook wel ‘gewezen deelnemers’ van een pensioenfonds genoemd. Dit zijn mensen die een pensioen hebben opgebouwd bij vorige werkgevers en dit pensioen niet hebben meegenomen naar een volgende werkgever. Ze hebben bijvoorbeeld zes jaar in een kledingzaak gewerkt om daarna op een kantoor aan de slag te gaan. Het bedrag dat ze opbouwden tijdens hun werk in de kledingzaak staat nog in het vorige pensioenfonds of verzekeraar. Ze zijn hierdoor slapers geworden bij dat pensioenfonds of die verzekeraar.

KAN IK ZORGEN DAT HET GELD VAN AL DIE VERSCHILLENDE PENSIOENFONDSEN BIJ ÉÉN PENSIOENFONDS TERECHTKOMT? Het is inderdaad mogelijk om geld van het ene pensioenfonds naar het andere over te laten maken. Dat kan tot zes maanden nadat je van baan bent verwisseld. Soms is het mogelijk om ook na jaren een verzoek tot waardeoverdracht met succes in te dienen.

Als je bijvoorbeeld eerst in de zorg werkte en daarna in de detailhandel, dan zorg je ervoor dat je binnen een half jaar een ‘verzoek tot waardeoverdracht’ hebt ingediend. Zo word je als oud-medewerker in de zorg dus geen slaper bij dat pensioenfonds. Voordeel hiervan is dat het later overzichtelijk is. Geld ontvang je dan na je pensionering van slechts één pensioenfonds. Als je meer wilt weten over je eigen situatie op het gebied van pensioenen kun je op www.mijnpensioenoverzicht.nl inloggen met je DigiD, dit is je eigen inlogcode van de Nederlandse overheid. Daar staan al je pensioenen bij elkaar.

AFKOPEN? HOE ZIT DAT? Soms zijn opgebouwde pensioenen zo klein, dat het wellicht beter is om het opgebouwde pensioen af te kopen. Een pensioen tot maximaal 458,06 euro (2014) per jaar wordt beschouwd als een ‘klein pensioen’ en mag sinds 2007 worden afgekocht door het pensioenfonds. Twee jaar nadat je bent gestopt met het opbouwen van een pensioen mag een pensioenfonds voorstellen om dit te doen. En jijzelf mag een voorstel tot afkoop indienen voordat je met pensioen gaat. Tenzij het pensioen op de leeftijd dat je met pensioen gaat, (meestal de AOW leeftijd) lager is dan de wettelijke grens (nu 458,06 euro), wordt gelijk een voorstel tot afkoop gedaan door het pensioenfonds. Voor een (jonge) werknemer die de eerste tien tot vijftien jaar van zijn carrière veel verschillende baantjes heeft gehad, is dat niet zo gunstig. Hij heeft misschien eerst drie jaar in een bar gewerkt, daarna vier jaar in een schoenenwinkel en nog drie jaar in een fabriek. Als al deze pensioentjes worden afgekocht, heeft hij dus in de loop van tien jaar tot vijftien niets opgebouwd. En dat jaarlijkse extra potje met geld, mist hij dan na zijn pensioen.

WAT GEBEURT ER MET HET GELD VAN SLAPERS WANNEER ZE OVERLIJDEN? Bij Detailhandel bouw je partnerpensioen op voor bijvoorbeeld je partner of kinderen. Zo zorg je ervoor dat ze in financieel opzicht goed verzorgd achterblijven. Het opgebouwde partnerpensioen van slapers wordt na hun overlijden uitgekeerd aan de partner en/of kinderen. Let wel, een partnerpensioen van een slaper kan ook een ‘klein’ partnerpensioen zijn. En niet voldoende zijn om van te leven.

STEL IK BEN EEN SLAPER. OP WELK AFKOOPBEDRAG MAG IK DAN REKENEN? In geen enkel geval is het afkoopbedrag hetzelfde. Daarvoor is de afkoop te afhankelijk van de persoonlijke situatie, leeftijd, man/vrouw. Dus uit de onderstaande rekenvoorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn verzonnen sommen. Sjoerd is nu 35 jaar en getrouwd. Hij heeft een pensioenopbouw van 320 euro bij het Pensioenfonds Detailhandel. Nu bouwt hij pensioen op bij een ander fonds. Sjoerd heeft 200 euro in 2006 en 120 euro in 2012 opgebouwd aan ouderdomspensioen. En 14o euro en 84 euro aan nabestaandenpensioen. Zijn totale afkoopbedrag zou zijn: 2.236,50 euro. Louisa is 51 jaar, ongetrouwd en nu werkloos. Ze heeft een pensioenopbouw van 160 euro overgehouden bij het Pensioenfonds Detailhandel. Daarnaast beschikt Louisa over 75,60 euro nabestaandenpensioen. Haar afkoopbedrag zou zijn: 1.903,55 euro. Let op: Afkoopbedragen worden eenmalig en netto uitgekeerd.